Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Tilastotieteestä lisäpotkua ilmastoennusteitten tulkintaan

Tilastotieteestä lisäpotkua ilmastoennusteitten tulkintaan

Tehokkaampi tulosten tilastollinen käsitettely parantaisi ymmärtämystämme ilmastojärjestelmän toiminnasta ja vaihteluista. On myös perusteltua olettaa, että edistyneiden tilastollisten menetelmien laajempi käyttö järkevöittäisi uusien ennusteiden laadintaa.

Vain pientä osaa ilmastomallitulosten valtavasta määrästä on tutkittu. Tuoreen tutkimuksen kirjoittajat kyseenalaistavat nykyisten ilmastoennusteiden suunnittelun ja tulkinnan.

Ilmastomallit tuottavat laajoja, jo petatavuihin kasvaneita, aineistoja, jotka kuvaavat ilmastojärjestelmän monimutkaista toimintaa, monia ilmiöitä ja sisäisiä vuorovaikutuksia. Tästä huolimatta ymmärryksemme ilmastojärjestelmän toiminnasta on pahasti vajavainen. Yksi ongelma on se, että ilmastomallien tuottamaa aineistoa on käsitelty kovin rajoitetusti. "Halusimme määrittää ilmastomallien parviaineiston tilastollisen epävarmuuden, mikä on hankalaa, sillä aineistossa on paljon sisäisiä riippuvuuksia. Tähän liittyy kysymys siitä, miten paljon uutta tietoa uudet ilmastomalliajot tuottavat. Toisin sanoen: Miten ajot tulisi suunnitella, jotta niiden tuoma lisäarvo parviennusteessa olisi mahdollisimman suuri?", pohtii tutkimusprofessori Petteri Uotila.

Tähän asti ilmastomallinnus on ollut paljolti fyysikkojen käsissä. Tilastotieteilijät  voisivat kuitenkin merkittävästi avustaa ilmastomalliennusteiden laadinnassa ja tärkeiden tulosten louhinnassa valtavasta parviennusteaineistosta. Näin rajalliset laskentaresurssit optimoitaisiin niille ilmastomalliajoille, jotka tuottavat mahdollisimman paljon uutta informaatiota. Kirjoittajat rohkaisevatkin ilmastomallittajia lisäämään yhteistyötä tilastotieteilijöitten kanssa.

Kansanvälistä tutkimusryhmää rahoittivat Pohjoismaat, EU ja Yhdysvallat.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Petteri Uotila, puh. 050 361 0587, petteri.uotila@fmi.fi,

Benestad, R., Sillmann, J., Thorarinsdottir, T. L., Guttorp, P., d. S.  Mesquita, M., Tye, M. R., Uotila, P., Fox Maule, C., Thejll, P., Drews, M., and Parding, K., New vigour involving statisticians to overcome ensemble fatigue, Nature Climate Change, 7(10), 697–703, doi:10.1038/nclimate3393 (2017).

http://www.nature.com/nclimate/journal/v7/n10/full/nclimate3393.html?foxtrotcallback=true


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701