Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ultrapienten hiukkasten lukumäärä ei korreloi PM2.5.-hiukkasten massan kanssa

Ultrapientien hiukkasten lukumäärä ei korreloi PM2.5.-hiukkasten massan kanssa

Tutkimus osoitti, että hiukkasten lukumäärä ei korreloi hiukkasmassan kanssa. Jos ultrapienten hiukkasten pitoisuutta tai haitallisia vaikutuksia terveydelle halutaan vähentää, tarvitaan erilliset päästö- ja ilmanlaaturajat hiukkaslukumäärälle ja massalle.

Halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin (µm) hiukkasia kutsutaan pienhiukkasiksi (PM2.5). Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa tutkittiin pienhiukkasten lukumääräpitoisuuden ja massan välistä yhteyttä kaupunki-ilmassa. Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako PM2.5-pienhiukkasten massan vähentäminen myös ultrapienten, halkaisijaltaan alle 0,1 mikrometrin kokoisten, hiukkasten lukumäärän vähentymiseen.

Tutkimuksessa ei havaittu korrelaatiota ultrapienten hiukkasten lukumäärän ja PM2.5-kokoluokan pienhiukkasten massan välillä. Tämä osoittaa, että pienhiukkasten massan rajoittaminen ei vaikuta ultrapienten hiukkasten lukumäärään. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että jos ultrapienten hiukkasten pitoisuutta halutaan rajoittaa kaupunkialueilla, on tarpeen asettaa erillisiä päästörajoja ultrapienille hiukkasille hiukkasmassan rajoitusten lisäksi.

Hiukkasten lukumäärää ja massaa mitattiin vähintään vuoden ajan 10 kaupungissa, jotka sijaitsivat Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Australiassa. Tutkimusta johti Queensland University of Technology.

Lisätietoja:

erikoistutkija Hilkka Timonen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 380 2864, hilkka.timonen@fmi.fi

Viite: Alma Lorelei de Jesus, Md Mahmudur Rahman, Helen Thompson, Luke Knibbs, Cheol-Heon Jeong, G. Evans, Wei Nie, Aijun Ding, Liping Qiao, Li, Harri Portin, Jarkko V. Niemi, Hilkka Timonen, Krista Luoma, Tuukka Petaja, Markku Kulmala, Michal Kowalski, Annette Peters, Josef Cyrys, Luca Ferrero, Maurizio Manigrasso, Pasquale Avino, Giorgio Buonanno, Cristina Reche, Xavier Querol, David Beddows, Roy Harrison, Mohammad H. Sowlat, Constantinos Sioutas, Lidia Morawska (2019), Ultrafine particles and PM2.5 in the air of cities around the world: are they representative of each other?, Environment International. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019311110


Lisää tiedeuutisia arkistossamme