Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Utössä on tehty havaintoja yli sadan vuoden ajan

Utössä on tehty havaintoja yli sadan vuoden ajan

Mittaukset tuottavat tietoa Suomen merialueista. Tuoreessa tutkimuksessa digitoitu pitkä aikasarja kertoo Itämerellä havaituista muutoksista sekä tukee uusia tutkimushankkeita, joissa tarkastellaan meren ominaisuuksia sekä meren ja ilmakehän välisiä vuorovaikutuksia.

Meteorologiset havainnot Utön saarella alkoivat vuonna 1881, säännölliset meriveden lämpötila- ja suolaisuushavainnot vuonna 1900. Tuoreessa julkaisussa on tarkasteltu merestä ja ilmakehästä mitattujen suureiden pitkäaikaisia muutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 

Toisin kuin manner-Suomessa, vuoden keskilämpötila Utössä on noussut vasta vuoden 1980 jälkeen, samalla kun jääpeite on merkittävästi vähentynyt. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että aiempi jääpeite on hidastanut lämpenemistä heijastamalla auringonvaloa avovettä paremmin. Jääpeite toimii myös eristeenä meren ja ilmakehän välillä.

Utössä tehdyissä havainnoissa nähdään myös meren suolapitoisuuden pitkäaikainen vaihtelu, joka on selkeästi kytköksissä sekä Itämeren suolapulsseihin että Itämeren jokien virtaamaan. Tulosten perusteella runsaamman suolaisuuden kausina meren pohjakerros on ollut vähäsuolaisia ajanjaksoja viileämpää, mikä viittaa suolaisuuden aiheuttaman kerrostuneisuuden hidastamaan pystysuuntaiseen sekoittumiseen.

Tutkimusta varten digitoitu pitkä havaintoaikasarja toimii erinomaisena pohjana Utön ilmakehän ja merentutkimusaseman uusille tutkimushankkeille. Näissä hankkeissa tarkastellaan esimerkiksi meriekosysteemin dynamiikkaa, meren- ja ilmakehän välisiä vuorovaikutuksia sekä merialueiden ilmakehän ominaisuuksia. Uusia havaintoja voidaan käyttää ilmastonmuutoksen liittyvien palautekytkentöjen ymmärtämiseen, laivaliikenteen ja viranomaisvalvonnan tukena sekä pyrittäessä tutkimaan Itämeressä tapahtuvien muutosten syitä.

Julkaisu on tehty Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.

Utön ilmakehän ja merentutkimusasema on osa merentutkimuksen kansallista infrastruktuuria FINMARIa. Tuoreita havaintoja Utöstä näkyvillä sivulla: http://swell.fmi.fi/Uto/latest.html

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Lauri Laakso, Ilmatieteen laitos, Lauri.laakso@fmi.fi, p. 050-525 7488

Yliopistotutkija Santtu Mikkonen, Itä-Suomen yliopisto, Sovelletun fysiikan laitos, santtu.mikkonen@uef.fi, p. 040-355 2319

Laakso, L., Mikkonen, S., Drebs, A., Karjalainen, A., Pirinen, P., and Alenius, P.: 100 years of atmospheric and marine observations at the Finnish Utö Island in the Baltic Sea, Ocean Sci., 14, 617-632, https://doi.org/10.5194/os-14-617-2018, 2018.  Available at: https://www.ocean-sci.net/14/617/2018/


Lisää tiedeuutisia arkistossamme

Yhteyshenkilöt

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
puh. 029539 5530

Meteorologia ja meritiede:
Toimialajohtaja Sami Niemelä
puh. 029 539 4172

Ilmastontutkimus:
Toimialajohtaja Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

Avaruus- ja kaukokartoitus:
Toimialajohtaja Jouni Pulliainen
puh. 029 539 4701