Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Uudella menetelmällä saadaan entistä tarkempia tuuli- ja turbulenssihavaintoja Doppler lidar -mittalaitteilla

Uudella menetelmällä saadaan entistä tarkempia tuuli- ja turbulenssihavaintoja Doppler lidar -mittalaitteilla

Ilmatieteen laitoksen tutkijat kehittivät menetelmän, joka mahdollistaa entistä tarkemmat tuuli- ja turbulenssihavainnot kaukokartoitustekniikkaan perustuvilla Doppler lidar -mittalaitteilla.

Tuulennopeuden muutos maanpinnan tasosta muutaman sadan metrin korkeuteen on keskeistä tietoa niin tuulivoimatuotannon kuin ilmailun kannalta. Toinen oleellinen tekijä alailmakehässä on sekoittuneisuus eli turbulenssi, joka vaikuttaa erityisesti ilmanlaatuun. Doppler lidar -kaukokartoitustekniikka mahdollistaa tuuli- ja turbulenssiprofiilien havainnoinnin maanpinnan tasolta 1–2 kilometrin korkeuteen. Ilmatieteen laitos ylläpitää Suomen Doppler lidar -mittausverkostoa.

Ilmatieteen laitoksella kehitettiin uusi menetelmä, joka parantaa Doppler lidar -havaintojen tarkkuutta. Menetelmä mahdollistaa entistä merkittävästi heikompien signaalien hyödyntämisen Doppler lidar -tekniikalla. Sen ansiosta esimerkiksi sekoittumiskerroksen korkeuden määrittäminen entistä useammin ja tarkemmin on mahdollista, ja myös tuuliprofiilien kattavuus paranee.

Sekoittumiskerroksen korkeus on sen ilmakerroksen korkeus, joka on turbulenssin vaikutuksesta jatkuvasti vuorovaikutuksessa maanpinnan kanssa. Esimerkiksi talvella hyvin matala sekoittumiskerros on ongelmallinen, koska se vangitsee ilmansaasteet maanpinnan lähelle, mikä heikentää paikallisesti ilmanlaatua.

Lisätietoja:

erikoistutkija Ville Vakkari, Ilmatieteen laitos, p. 050 4076133, ville.vakkari@fmi.fi

Vakkari, V., Manninen, A. J., O'Connor, E. J., Schween, J. H., van Zyl, P. G. and Marinou, E.: A novel post-processing algorithm for Halo Doppler lidars, Atmos. Meas. Tech., 12(2), 839–852, doi:10.5194/amt-12-839-2019, 2019.

https://doi.org/10.5194/amt-12-839-2019


Lisää tiedeuutisia arkistossamme