Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Uusiutuvat polttoaineet vähentävät liikenteen pienhiukkasten ja mustan hiilen päästöjä

Uusiutuvat polttoaineet vähentävät liikenteen pienhiukkasten ja mustan hiilen päästöjä

Tutkimuksessa havaittiin, että sekä polttoaine että ajotilanne vaikuttavat selvästi päästöihin.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä on merkittävä ilmansaasteiden lähde erityisesti nopeasti kasvavilla ja tiheästi asutuilla kaupunkialueilla. Tutkimuksessa selvitettiin, miten erilaiset polttoainelaadut ja mittauksissa käytettävät ajosyklit vaikuttavat ajoneuvon päästöihin.

Tutkimus osoitti, että hiukkasmaiset päästöt koostuivat lähinnä mustasta hiilestä (81–88 %), orgaanisista yhdisteistä (11–18 %) sekä sulfaatista (0–3%). Uusiutuvan polttoaineen mustan hiileen päästöt olivat 20–40 % pienemmät kuin muiden polttoaineiden. Korkeita nanohiukkaspitoisuuksia havaittiin eurooppalaisen ja intialaisen dieselin päästöissä suurilla ajonopeuksilla, mutta uusiutuvalla polttoaineella nanohiukkaspäästöt olivat selvästi pienempiä.

Moottorijarrutuksen aikana korkeita nanohiukkaspitoisuuksia havaittiin kuitenkin kaikilla polttoaineilla. Lisäksi kaikilla polttoaineilla hiukkaspäästöjen ja typen oksidien (NOx) päästöjen havaittiin olevan selkeästi suurempia WLTC-ajosyklin aikana kuin NEDC-syklin aikana.

Pienhiukkaspäästöjen lukumääräpitoisuutta, kokojakaumaa ja koostumusta sekä NOx-pitoisuuksia tutkittiin EURO4-luokan dieselajoneuvolle. Tutkimuksessa päästöjä mitattiin kolmelle eri polttoaineelle, Euroopassa käytettävälle EN950-dieselille, intialaiselle BS IV -dieselille ja suomalaiselle uusiutuvalle polttoaineelle (Neste MY). Päästöjä tutkittiin kahdella eri ajosyklillä: NEDC (New European Driving Cycle) ja WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle).

Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Tampereen yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Business Finland (TAQIITA-projekti), Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY), Dekati Oy, Neste Oyj sekä Pegasor Oy.

Lisätietoja:

erikoistutkija Hilkka Timonen, Ilmatieteen laitos, p. 050 380 2864, hilkka.timonen@fmi.fi

Viite: Pirjola, L., Kuuluvainen, H., Timonen, H., Saarikoski, S., Teinilä, K., Salo, L., Datta, A., Simonen, P., Karjalainen, P., Kulmala, K., and Rönkkö, T.: Potential of renewable fuel to reduce diesel exhaust particle emissions, Applied Energy, 254, 113636, 10.1016/j.apenergy.2019.113636, 2019.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261919313236


Lisää tiedeuutisia arkistossamme