Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Uutta tietoa amiinien käyttäytymisestä

Uutta tietoa amiinien käyttäytymisestä

Ilmatieteen laitoksella kehitettiin uusi menetelmä mittaamaan amiineja, joiden uskotaan vaikuttavan pienhiukkasten ja täten edelleen pilvien syntyyn.

Menetelmässä yhdistettiin jatkuvatoiminen ionikromatografi massaspektrometriin, ja yhteensä seitsemän eri amiinin pitoisuuksia mitattiin SMEAR 2 -metsäasemalla Hyytiälässä noin vuoden ajan.

Eri amiinien todettiin käyttäytyvän eri tavoin vuodenajasta, lämpötilasta sekä ilman- ja maankosteudesta riippuen. "Esimerkiksi monometyyliamiinilla oli korkein pitoisuus kevättalvella, ja epäilemme lähteen olevan sulava lumi ja maa",  tutkija Marja Hemmilä kertoo. "Dimetyyli- ja trimetyyliamiineilla taas oli korkeimmat pitoisuudet kesällä, jolloin lähde voisi olla kasveihin tai valoon liittyvä."Yhtä pitkää mittaussarjaa amiineista ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimuksen avulla saatiin myös ideoita, miten amiinien lähteitä pohjoisessa metsässä kannattaa seuraavaksi alkaa tutkia", Hemmilä toteaa.

Lisätiedot: Marja Hemmilä, marja.hemmila@fmi.fi

Artikkelin tiedot:  https://www.atmos-chem-phys.net/18/6367/2018/ 

Citation: Hemmilä, M., Hellén, H., Virkkula, A., Makkonen, U., Praplan, A. P., Kontkanen, J., Ahonen, L., Kulmala, M., and Hakola, H.: Amines in boreal forest air at SMEAR II station in Finland, Atmos. Chem. Phys., 18, 6367-6380, https://doi.org/10.5194/acp-18-6367-2018, 2018.


Lisää tiedeuutisia arkistossamme