Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Uutta tietoa ilmakemiasta boreaalisessa metsässä

Uutta tietoa ilmakemiasta boreaalisessa metsässä

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet hapettuvat ilmassa ja vaikuttavat muun muassa hiukkasten muodostukseen. Yksi tärkeä hapetusreaktioissa muodostuva yhdisteryhmä on alkyylinitraatit. Tutkimuksessa havaittiin, että alkyylinitraatteja syntyy metsäilmassa pääasiasiassa kasvillisuuden päästöinä ilmaan tulevien terpeenien ja nitraattiradikaalien välisistä reaktioista.

Pienemmässä määrin alkyylinitraatteja syntyy terpeenien ja hydroksyyliradikaalien tai otsonin reaktioista. Syntyneiden alkyylinitraattien elinikä ilmassa on noin 2 tuntia, mikä kertoo niiden tehokkaasta siirtymisestä hiukkasiin ja poistumisesta nopeasti laskeuman avulla.

Alkyylinitraatteja boreaalisessa metsäilmassa tutkittiin Max Planck -instituutin, Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä tutkimuksessa SMEAR II -asemalla Hyytiälässä.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Heidi Hellén, Ilmatieteen laitos, heidi.hellen@fmi.fi

Liebmann, J., Sobanski, N., Schuladen, J., Karu, E., Hellén, H., Hakola, H., Zha, Q., Ehn, M., Riva, M., Heikkinen, L., Williams, J., Fischer, H., Lelieveld, J., and Crowley, J. N.: Alkyl nitrates in the boreal forest: formation via the NO3-, OH- and O3-induced oxidation of biogenic volatile organic compounds and ambient lifetimes, Atmos. Chem. Phys., 19, 10391–10403, https://doi.org/10.5194/acp-19-10391-2019, 2019

https://www.atmos-chem-phys.net/19/10391/2019/

10.9.2019


Lisää tiedeuutisia arkistossamme