Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ehdotus kansainvälisestä mallivertailusta ilmastonmuokkauksen vaikutusten selvittämiseksi

Ehdotus kansainvälisestä mallivertailusta ilmastonmuokkauksen vaikutusten selvittämiseksi

Mallivertailu auttaa ymmärtämään, kuinka hyvin keinotekoisen pilvien valkaisun ilmastovaikutukset kyettäisiin ennustamaan.

Pilvien keinotekoista valkaisua on esitetty yhtenä mahdollisena menetelmänä lieventää ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia tilapäisesti. Nyt julkaistussa tutkimuksessa hahmotellaan tapaa arvioida, kuinka hyvin pilvien valkaisun alueelliset ilmastovaikutukset osattaisiin ennustaa.

Tutkimuksessa ehdotetaan kolme tarkoin määriteltyä skenaariota, jotka on tarkoitus mallintaa mahdollisimman monella ilmastomallilla. Mallien tuloksia vertailemalla on mahdollista identifioida, millaisia ilmastovaikutuksia pilvien valkaisu todennäköisesti aiheuttaisi. Toisaalta mallitulosten erot auttavat ymmärtämään, mitkä ilmastovaikutukset ovat epävarmoja ja kaipaavat lisätutkimusta.

Pilvien valkaisu ei estäisi napa-alueiden lämpenemistä

Alustavasti näitä skenaarioita on tutkittu yhdellä mallilla. Tulokset osoittavat, että pilvien valkaisu kasvattaisi mantereiden ja merten lämpötilaeroja, muuttaisi alueellista sateisuutta, eikä kykenisi estämään napa-alueiden lämpenemistä. Malliajot on tavoitteena toistaa kevääseen 2014 mennessä 5-10 muulla mallilla.

Julkaisu tuotettiin osana laajaa kansainvälistä mallivertailuprojektia (GeoMIP), jossa pyritään selvittämään ilmastonmuokkauksen vaikutusten ennustettavuutta.

Lisätietoja:

akatemiatutkija Hannele Korhonen, puh. 040 8424 852, hannele.korhonen@fmi.fi

Viite:
Ben Kravitz, Piers M. Forster, Andy Jones, Alan Robock, Kari Alterskjær, Olivier Boucher, Annabel K. L. Jenkins, Hannele Korhonen, Jón Egill Kristjánsson, Helene Muri, Ulrike Niemeier, Antti-Ilari Partanen, Philip J. Rasch, Hailong Wang and Shingo Watanabe (2013), Sea spray geoengineering experiments in the geoengineering model intercomparison project (GeoMIP): Experimental design and preliminary results, J. Geophys. Res., 118, 11175-11186.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrd.50856/abstract
 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme