Huoltotyöt tiistaina 26.3. voivat vaikuttaa hetkellisesti verkkopalvelumme toimintaan. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Havumetsien ilmastollista merkitystä arvioitu tutkasatelliitilla

Havumetsien ilmastollista merkitystä arvioitu tutkasatelliitilla

Ilmatieteen laitoksella on kehitetty mikroaaltopohjainen menetelmä boreaalisen metsän lehtialaindeksin arviointiin. Lehtialaindeksi kertoo, mikä on kasvillisuuden lehtipinta-alan suhde vastaavaan maapinta-alayksikköön verrattuna.

Lehtialaindeksi (LAI) on yksi tärkeistä ilmastollisista parametreista, jota tarvitaan ilmastomallien syöttötietona. Kehitetyllä metodilla voidaan arvioida koko boreaalisen vyöhykkeen lehtialaindeksi, kun Euroopan Avaruusjärjestön Sentinel-1 -satelliitti laukaistaan vuonna 2013.

Boreaalisen vyöhykkeen lehtialaindeksillä on erityisen suuri merkitys talvikauden albedoon eli maanpinnan kokonaisheijastavuuteen. Talvitilanteessa pinnan albedo pienenee lumen albedon arvosta sitä enemmän, mitä suurempi on metsän LAI-arvo, joten metsän rajan siirtyminen pohjoiseen vaikuttaa suoraan albedoon.

Lehtialaindeksillä on myös suora vaikutus hiilen kiertokulkuun fotosynteesin kautta. Metsän läpäisevyys on myös lehtialaindeksistä riippuvainen, joten se vaikuttaa myös veden kiertokulkuun. Isojen alueiden lehtialaindeksi arvioidaan yleensä optisilta satelliittikuvilta, joiden boreaalisella vyöhykkeellä haittana on usein pilvisyys.

Mikroaaltoinstrumenteilla pilvipeite tai vähäinen valomäärä ei haittaa maan pinnan mittauksia. Sen vuoksi on kehitetty menetelmä indeksin arvioimiseen SAR-tutkakuvilta. Menetelmä on havaittu toimivaksi koealueilla Etelä-Suomesta Lappiin asti. Tulokset perustuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitoksen ja Metsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen tutkimusyksikön sekä VTT:n kanssa.

Lisätietoja:

Terhikki Manninen, 029 539 4159, terhikki.manninen@fmi.fi

Manninen, T.; Stenberg, P.; Rautiainen, M.; Voipio, P., "Leaf Area Index Estimation of Boreal and Subarctic Forests Using VV/HH ENVISAT/ASAR Data of Various Swaths," Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on , vol.PP, no.99, pp.1,11, 0

 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme