Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Ilmastonmuutoksen hidastaminen pilviä valkaisemalla on aiemmin arvioitua vaikeampaa

Ilmastonmuutoksen hidastaminen pilviä valkaisemalla on aiemmin arvioitua vaikeampaa

Tutkimuksessa huomioitiin ilmastonmuokkausmenetelmän rajoitteet aiempaa tarkemmin. Samalla menetelmän viilentävän vaikutuksen havaittiin puolittuvan.

Pilvien valkaisua on ehdotettu yhdeksi tavaksi hidastaa ilmastonmuutosta keinotekoisesti. Menetelmässä ilmaan ruiskutettaisiin valtamerten yllä merivettä, josta vapautuvat suolahiukkaset saisivat pilven heijastamaan entistä suuremman osan auringonsäteilystä takaisin avaruuteen. Tällaiset pilvet näyttäisivät esimerkiksi satelliittikuvissa aiempaa valkoisemmilta.

Tähän saakka tehdyissä ilmastomallitutkimuksissa on oletettu, että ruiskutettavat suolahiukkaset jakautuisivat tasaisesti jopa useiden tuhansien neliökilometrien alalle, eikä niiden lukumäärä alenisi merkittävästi hiukkasten keskinäisten törmäilyjen vuoksi. Nyt julkaistussa tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että keskinäiset törmäilyt lähellä ruiskutuslähteitä vähentävät hiukkasten kokonaislukumäärää tyypillisesti yli 50 prosenttia. Kun tämä huomioitiin ilmastomallissa, pieneni pilvien valkaisun aiheuttama viilentävä vaikutus lähes puoleen. –Tulos osoittaa, että ilmastonmuutoksen hidastaminen pilviä valkaisemalla on aiempaa arvioitua haastavampaa, Ilmatieteen laitoksen tutija Antti-Ilari Partanen toteaa.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Dalhousie Universityn (Kanada), University of Leedsin (Iso-Britannia) ja Colorado State Universityn (USA) kanssa. Se rahoitettiin osin Suomen Akatemian COOL-projektista, joka on osa Akatemian ilmastonmuutostutkimuksen ohjelmaa.

Lisätietoja:

tutkija Antti-Ilari Partanen, puh. 050 448 3226, antti-ilari.partanen@fmi.fi

G. S. Stuart, R. G. Stevens, A.-I. Partanen, A. K. L. Jenkins, H. Korhonen, P. M. Forster, D. V. Spracklen, and J. R. Pierce (2013), Reduced efficacy of marine cloud brightening geoengineering due to in-plume aerosol coagulation: parameterization and global implications, Atmos. Chem. Phys., 13, 10385-10396.
 


Lisää tiedeuutisia arkistossamme