Tiedotearkisto: 2012

UV-mittausverkostoa tiivistetään Euroopassa

6.2.2012 11:57

Eurooppalaiset tutkimuslaitokset yhtenäistävät otsoni-, UV- ja aerosolimittauksia tekevää mittausverkostoa. Maanpinnalta tehtävien mittausten vertailtavuus parantaa tietoa mm. UV-säteilylle altistumisesta.

Kuva: Tapani Koskela

Kuva: Tapani Koskela

Eurooppalaiset otsoni-, UV-, ja aerosolimittaamisen asiantuntijat yhdeksästä eri maasta kokoontuvat Ilmatieteen laitoksessa tiistaina 7. helmikuuta. Tavoitteena on yhtenäistää Eurooppalaista mittausverkostoa.

Mittausverkosto koostuu lähinnä optisista Brewer-mittalaitteista, jotka mittaavat maanpinnalta otsonikerroksen paksuutta ja pystyjakaumaa, UV-valon spektriä sekä aerosolien optista paksuutta. Suomessa on kaksi Brewer-laitetta, joista toinen on Sodankylässä ja toinen Jokioisilla. Euroopassa vastaavia laitteita on yhteensä noin viisikymmentä.

– Euroopassa on haluttu tiivistää yhteistyötä, jotta mittausasemien vertailtavuutta saadaan parannettua. Tehtävä kattaa sekä teknisen ylläpidon, operoinnin että ohjelmistojen vertailtavuuden. Pidemmän aikavälin tavoitteena on pyrkiä integroituun mittausverkostoon samaan tapaan kuin mitä NOAA ylläpitää USA:ssa, erikoistutkija Tapani Koskela kertoo.

Yleisempänä tavoitteena on ilmakehän otsonikerroksen muutosten tutkiminen kymmenien vuosien aikajänteellä.

Mittaukset tuovat tietoa UV-säteilylle altistumisesta

Mittalaitteella saadaan tietoa myös sekä ihmisten että eri biologisten ja materiaaliobjektien UV-altistuksen arviointia varten. Yläilmakehän otsonimäärä on vähentynyt viime vuosina Suomen ja Skandinavian alueella, erityisesti kevättalvella. Otsonin vähentyminen lisää UV-säteilyä maan pinnalla jonkin verran.

Altistuksen lisääntyminen näkyy väestössä vasta vuosien kuluttua terveyshaittoina. Ihosyöpävaara lisääntyy iholle tulevan säteilyn takia. Ihomelanoomista noin 95 prosenttia voitaisiin ehkäistä suojaamalla iho palamiselta.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Tapani Koskela, puh. 050 584 9054, tapani.koskela(at)fmi.fi