Talous

Rahoitus vuonna 2015

Ilmatieteen laitoksen rahoitus koostui perustoimintaan saadusta valtion talousarviorahoituksesta sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista. Talousarviorahoituksella katettiin 64 % laitoksen menoista.
 

  • Talousarviorahoitus    46,0 milj. eur
  • Tuotot                         26,1 milj. eur


Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan ylijäämätavoite saavutettiin.

Julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden myynnistä kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 10,8 milj. euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 15,0 milj. euroa ja ne pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Menot vuonna 2015

Laitoksen kokonaismenot olivat 72,3 milj. euroa. Menot pienenivät 3,9 milj. euroa edellisestä vuodesta. Syynä olivat toiminnan tehostaminen ja investointien väheneminen.

Kustannukset vuonna 2015

Kustannuksia seurattiin toimintolaskentajärjestelmällä. Kustannusrakenteessa suurin erä oli edelleen palkkakustannukset, joiden osuus oli 53 %. Käyttökustannusten osuus oli 38 % ja pääomakustannusten osuus 8 %. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 74,8 milj. euroa ja ne laskivat 1 % edellisestä vuodesta.

  • Palkkakustannukset          39,8 milj. eur
  • Käyttökustannukset          28,7 milj. eur
  • Pääomakustannukset         6,3 milj. eur