Talous

Rahoitus vuonna 2016

Ilmatieteen laitoksen rahoitus koostui perustoimintaan saadusta valtion talousarviorahoituksesta sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista. Talousarviorahoituksella katettiin 63 % laitoksen menoista.

  • Talousarviorahoitus    45,3 milj. eur
  • Tuotot                         27,1 milj. eur

Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan ylijäämätavoite saavutettiin.

Julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden myynnistä kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 10,8 milj. euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 16,0 milj. euroa ja ne kasvoivat noin miljoona euroa edellisen vuoden tasosta.

Menot vuonna 2016

Laitoksen kokonaismenot olivat 72,4 milj. euroa. Menot pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla.

Kustannukset vuonna 2016

Kustannuksia seurattiin toimintolaskentajärjestelmällä. Kustannusrakenteessa suurin erä oli edelleen palkkakustannukset, joiden osuus oli 50 %. Käyttökustannusten osuus oli 41 % ja pääomakustannusten osuus 9 %. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 72,7 milj. euroa ja ne laskivat 3 % edellisestä vuodesta.

  • Palkkakustannukset          36,5 milj. eur
  • Käyttökustannukset          30,0 milj. eur
  • Pääomakustannukset         6,2 milj. eur