Ilmatieteen laitoksen NETRA-asiakirjat

Ilmatieteen laitoksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

  • Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus 2017 pdf
  • Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus 2016 pdf
  • Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus 2014-2015 pdf
  • Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus 2013-2015 pdf
  • Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus 2012-2015 pdf

Seurantatiedot

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

  • Viraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 pdf
  • Viraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 pdf
  • Viraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 pdf
  • Viraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2016 pdf

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla.

Muiden valtion virastojen ja laitosten vastaavat asiakirjat löytyvät Netra-sivustolta.