Tiedotearkisto: 2012

Ilmatieteen laitos kehitti ilmanlaadun seurantaa ja hallintoa Makedoniassa

1.11.2012 9:57

Ilmatieteen laitos on saanut päätökseen Makedoniassa ilmanlaadun hallinnon kehittämiseen liittyvää hankkeen. Sen päätavoitteena oli vahvistaa maan kykyä toimeenpanna ilmanlaadun lainsäädäntöä paikallisella ja keskushallinnon tasolla.

Kuva: Sari Lappi

Kuva: Sari Lappi


Ilmanlaadun lainsäädäntöä on kehitetty Makedoniassa EU:n direktiivien mukaisesti. Samalla on parannettu maan mahdollisuuksia toimeenpanna lainsäädännön vaatimuksia etenkin ilmanlaadun seurannan, arvioinnin ja tiedon tuottamisen osalta.

Makedoniassa ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ylittävät EU:n lainsäädännössä asetetut raja-arvot selkeästi vuosittain. Lainsäädännön mukaan alueille, joissa raja-arvot ylittyvät, on laadittava ilmanlaadun parantamiseen tähtääviä suunnitelmia, joissa määritellään tarvittavat toimenpiteet ilmanlaadun parantamiseksi. Projektin tärkeimpiä saavutuksia oli maan ensimmäisen ilmanlaadun parantamissuunnitelman laatiminen paikallisella tasolla. Sen tarkoituksena on toimia esimerkkinä muiden vastaavien suunnitelmien laatimisessa.

Ilmanlaatuportaali varoittaa huonosta ilmanlaadusta

Projektin aikana Ilmatieteen laitos kehitti Makedonialle ilmanlaatuportaalin, josta on saatavilla kattavaa tietoa ilmanlaadusta ja päästöistä. Ilmanlaatuportaalin tarkoitus on tuottaa reaaliaikaista tietoa ilmanlaadusta ja varoittaa väestöä tilanteissa, joissa ilmansaasteiden pitoisuuden nousevat korkeiksi. Tämä on hyvin tärkeä kehitysaskel maassa, jossa ilmanlaatu etenkin talvisin on erittäin huonoa.

Ilmanlaatuportaali löytyy osoitteesta: http://airquality.moepp.gov.mk/airquality/

Makedoniassa projektin ajan viettäneen asiantuntija Sari Lapin mukaan projektissa saavutettiin asioita, jotka ovat hyvin tärkeistä maan ilman laadun hallinnon kehittämisen kannalta.
– Etenkin ilmanlaadun parantamiseen ja tiedonvälittämiseen liittyvät kehitysaskelet ovat hyvin tärkeitä maassa, jossa ilmanlaatu on ajoittain hyvin todellinen uhka väestön terveydelle. Projekti saavutti kaikki sille asetetut tavoitteet, mutta kehitystyö ilmanlaadun saralla on edelleen välttämätöntä Makedoniassa. Tärkeimpiä kehityshaasteita tulevaisuudessa ovat laadukkaan ja monipuolisen ilmanlaatutiedon saatavuuden turvaaminen ja ilmanlaadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden täytäntöönpano.

–Projektin aikana kehitettiin merkittävästi maan ilmanlaatuviranomaisten mahdollisuuksia tuottaa luotettavaa tietoa ilmanlaadusta, mm. kehittämällä laatujärjestelmää kalibrointilaboratorioon. Annoimme myös koulutusta liittyen ilmanlaadun ja päästöjen mittauksiin ja leviämismallien käyttöön liittyen, kertoo Ilmatieteen laitoksen asiantuntija Sari Lappi.

Projekti on EU:n IPA-ohjelman mukainen Twinning-projekti, jossa mukana olivat Suomesta Ilmatieteen laitoksen lisäksi Suomen ympäristökeskus, VTT ja Kuopion kaupunki. Lisäksi projektissa työskenteli asiantuntijoita Itävallasta (Umweltbundesamt) ja Italiasta (Ministry of Environment, Land and Sea). Makedoniasta mukana olivat paikallinen ympäristöministeriö, ilmatieteen laitos, kansanterveyslaitos ja useat kunnat. Projektin budjetti oli miljoona euroa ja se oli käynnissä syyskuusta 2010 lokakuuhun 2012.

Lisätietoja:

Makedoniasta sähköpostitse tavoitettava asiantuntija Sari Lappi, sari.lappi@fmi.fi
Yksikön päällikkö Harri Pietarila, puh. 050 337 8224