Tiedotearkisto: 2000

Otsonipitoisuudet olivat kesällä poikkeuksellisen alhaiset

4.10.2000 12:00

Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan alailmakehän otsonipitoisuudet pysyttelivät Suomessa koko kesäkauden poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Esimerkiksi Utössä, Virolahdella ja Oulangalla mitattu maksimipitoisuus oli alhaisin ja Pallaksella toiseksi alhaisin koko suomalaisen otsoniseurannan historiassa. Ainoastaan Evolla ja Ähtärissä otsonin tuntipitoisuuden maksimiarvot olivat samaa suuruusluokkaa kuin ne ovat oleet keskimäärin viimeisten 10 vuoden aikana.

Pitoisuudet eivät missään vaiheessa kohonneet hätyyttelemään EU-direktiivissä märiteltyä otsonipitoisuuden tiedotuskynnystä, joka on 180 mikrogrammaa kuutiometrissä. Korkein pitoisuus oli Evolla 22. kesäkuuta mitattu 151 mikrogrammaa kuutiometrissä. EU-direktiivin mukainen terveydensuojelun kynnysarvo eli 110 mikrogrammaa kuutiometrissä kahdeksan tunnin keskiarvona ylitettiin mittausasemilla huhti-syyskuussa vain 1-6 päivänä. Keskimäärin ylityspäiviä on 1990-luvulla ollut vuodessa jopa useita kymmeniä asemaa kohti.

Poikkeuksellisen alhaiset otsonipitoisuudet selittyvät kesän poikkeuksellisilla sääoloilla. Koska otsoni on valokemiallinen ilmansaaste, joka lähtöaineidensa typenoksidi- ja hiilivetypäästöjen lisäksi vaatii syntyäkseen auringonvaloa ja lämpöä, ei Suomen vähähelteinen ja runsassateinen kesä suosinut sen muodostumista. Myös alkukesän tuulisuus, joka tehostaa ilmansaasteiden sekoittumista ja laimenemista, alensi otsonipitoisuuksia.

Korkeat otsonipitoisuudet liittyvät meillä yleensä pysyviin korkeapainetilanteisiin, joiden yhteydessä kulkeutuu jo valmiiksi saastunutta ilmaa Keski- ja Etelä-Euroopan suurilta päästöalueilta. Tällaisia korkeapainetilanteita ei tänä kesänä esiintynyt lainkaan. Pelkät kotimaiset typenoksidi- ja hiilivetypäästöt eivät riitä nostamaan pitoisuuksia EU-direktiivin määrittelemälle tiedotuskynnystasolle. Evon ja Ähtärin tulosten perusteella kotimaan päästöjen aiheuttama otsoninmuodostus on tänä kesänä kuitenkin ollut samaa suuruusluokkaa kuin aiempinakin vuosina.

Ilmatieteen laitoksen asemilla on mitattu taustailman otsonipitoisuuksia vuodesta 1986 alkaen. Nykyisin jatkuva pitoisuusmittaus on käynnissä kymmenellä asemalla, jotka kattavat koko Suomen. Laitos ylläpitää otsonista annettuun EU-direktiiviin perustuvaa seuranta- ja varoitusjärjestelmää ja raportoi vuosittain Suomen otsonitilanteesta EU:n komissiolle. Otsonikaudella eli huhti-syyskuussa reaaliaikaiset otsonimittaustulokset löytyvät laitoksen www-sivuilta. Talvikaudella eli loka-maaliskuussa sivuilla on nähtävissä edellisen vuorokauden otsonihavainnot.

Lisätietoja: Erikoistutkija Tuomas Laurila puh. (09) 1929 5510,
050-3671305
Erikoistutkija Virpi Lindfors puh. (09) 1929 5514
Erikoistutkija Pia Anttila puh. (09) 1929 5410