Tiedotearkisto: 2000

Hiukkasohejarvo ylittyi Salon keskustassa

18.12.2000 12:00

Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan hiukkaspitoisuuksista annettu kansallinen ohjearvo ylittyi syyskuussa Salon keskustan mittausasemalla, jossa hiukkaspitoisuudet kohosivat aamu- ja iltaruuhkan aikana.

Salon kaupungin ympäristötoimisto tilasi Ilmatieteen laitoksesta tutkimuksen kaupunki-ilman hiukkaspitoisuuksista. Tutkimus raportoitiin Ilmatieteen laitoksen Hiukkasmittaukset Salossa -julkaisussa.

Ilmatieteen laitos mittasi hengitettävien, alle 10 mikrometriä halkaisijaltaan olevien hiukkasten pitoisuuksia tänä syksynä kolmessa mittauspisteessä Salon alueella. Mittausasemat sijaitsivat Salon keskustassa liikenneasemassa, aluesairaalan luona teollisuusasemassa ja rakenteilla olevan E18-moottoritien läheisyydessä Pappilassa.

Ohjearvon ylitys havaittiin keskustan mittausasemalla syyskuussa, jolloin vertailupitoisuus oli 103 prosenttia ohjearvosta. Aluesairaalalla pitoisuudet olivat 43-49 prosenttia ohjearvosta ja Pappilassa 37 prosenttia ohjearvosta.

Keskustan mittauspisteessä oli selvästi nähtävissä liikenteen vaikutus. Hiukkaspitoisuudet olivat kohonneita aamu- ja iltapäiväruuhkan aikoihin. Sunnuntaisin keskimääräinen pitoisuustaso oli jonkin verran arkipäiviä alempi, mutta lauantaina arkipäivien tasolla.

Kun Sucros Oy käynnisti sokeritehtaan syyskuun lopulla, myös tehtaalle energiaa tuottavan, biopolttoaineita turvetta ja haketta käyttävän, Voimavasu Oy:n tuotanto kasvoi. Tällöin kohonneita pitoisuuksia mitattiin aluesairaalan pisteessä, joka sijaitsee noin kilometrin päässä tehtaalta koilliseen. Suurimmat aluesairaalalla mitatut tuntiarvot olivat noin puolet Salon keskustassa mitatuista.

Pappilan mittauspisteessä havaittiin selvästi moottoritietyömaan rakennusaikainen vaikutus, suurimpien tuntipitoisuuksien jäädessä kuitenkin jonkin verran edellä mainittuja alhaisemmiksi.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita Salon kaupungin ja Ilmatieteen laitoksen järjestämään tutkimuksen julkistamistilaisuuteen. Tilaisuus pidetään Salossa 18. joulukuuta kello 11.00 ammattikorkeakoulun pienessä auditoriossa, Ylhäistentie 2.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, erikoistutkija Raimo Kartastenpää, puhelin (09) 1929 5440, 050 3369 525
Salon kaupunki, ympäristötarkastaja Irmeli Karjalainen, puhelin 050 3489 133