Tiedotearkisto: 2001

Satelliittiteknologialla täysin uusia havaintoja ilmakehästä

29.5.2001 12:00

Otsonin seurantaa koordinoiva Ilmatieteen laitos ja Euroopan Meteorologisten Satelliittien Järjestö EUMETSAT järjestivät kansainvälisten satelliittitutkijoiden kokouksen 21.-26. toukokuuta Halkidissa, Kreikassa. Euroopan ja USA:n johtavat tutkimusryhmät esittelivät uuden sukupolven satelliittiohjelmien mahdollisuuksia ilmakehän tutkimukselle. Satelliittiteknologia on viimeisten kymmenen vuoden aikana kehittynyt huomattavasti, mikä mahdollistaa täysin uusien satelliiteista tehtävien ilmakehän havaintojen teon.

Satelliittien erityisetuna on useimmissa tapauksissa maailmanlaajuisen kattavuuden saavuttaminen. Maanpinnalta tehtävät havainnot ovat paljolti keskittyneet pohjoisen pallonpuoliskon hyvinvointimaihin. Merialueilta ja kehitysmaista havaintoja on vähän tai ei lainkaan. Maanpintahavaintojen ja satelliittihavaintojen yhdistämisellä on mahdollisuus saavuttaa erinomaisia aineistoja esimerkiksi globaalimuutoksen tutkimukseen.

Uusien satelliittimittausohjelmien avulla voidaan tutkia

  • kasvihuonekaasujen päästöjä, esimerkiksi hiilidioksidia, metaania ja typpioksiduulia
  • otsonikatoa ja siihen vaikuttavia yhdisteitä sekä otsonikadon laajuutta, kestoa ja mm. freonien vaikutusta otsoniin
  • liikenteen, energiantuotannon ja biomassan polton päästöjen maailmanlaajuista jakaumaa ja esimerkiksi eri maiden vaikutusta ilman saastumiseen
  • auringon UV-säteilyn globaalia jakaumaa, esimerkiksi otsonikadon UV-säteilyä voimistavaa vaikutusta
  • ilmaston muutosta, esimerkiksi globaalin jää- ja lumipeitteen mahdollista kutistumista ilmaston lämmetessä
  • luonnon päästöjä ilmakehään, esimerkkeinä tulivuorten purkaukset ja bromin vapautuminen ilmakehään arktisilta alueilta keväisin
Ilmatieteen laitos johtaa EUMETSATin Otsoniosaamiskeskushanketta, missä kehitetään menetelmiä otsonin, UV-säteilyn ja useiden ilman epäpuhtauksien mittaamiseen. Hanke toteutetaan yhdeksän eurooppalaisen tutkimuslaitoksen kanssa ja osittain myös NASAn tutkijoiden kanssa. EUMETSATin uuden sukupolven satelliittiohjelmat toteutetaan vuosina 2003-2019.

Ilmatieteen laitos osallistuu myös EUMETSATin Ilmasto-osaamiskeskushankkeeseen vastuualueenaan globaalin lumi- ja jääpeitteen muutokset. Lisäksi Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat osallistuneet Euroopan avaruusjärjestön ESAn, NASA:n ja Ruotsin avaruushallinnon otsoniin liittyviin satelliittiohjelmiin. Edellä mainittujen satelliittiohjelmien laskentatoimintoja tullaan tekemään Ilmatieteen laitoksen Sodankylässä sijaitsevassa Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Petteri Taalas,
puhelin (09) 1929 4150 tai 050 563 5172,
sähköposti petteri.taalas@fmi.fi
Tutkimuspäällikkö Erkki Kyrölä,
puhelin (09) 1929 4640,
sähköposti erkki.kyrola@fmi.fi