Tiedotearkisto: 2001

Uutta tietoa komeetan ytimestä

8.6.2001 12:00

Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Teemu Mäkinen väittelee tohtoriksi 8. kesäkuuta kello 12.00 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Unioninkatu 34. Komeettoja käsittelevän väitöskirjan otsikko on SWAN Lyman alpha imager cometary hydrogen coma observations.

Komeetat ovat jäänteitä siitä tähtienvälisestä pilvestä, josta aurinkokuntamme muodostui. Silloin tällöin jotkin niistä saapuvat lähelle aurinkoa, jolloin haihtuvan jään mukana avaruuteen purkautuva pöly muodostaa komeetoille luonteenomaisen pyrstön. Vesi sen sijaan hajoaa nopeasti auringonvalon vaikutuksesta hapeksi ja vedyksi, jotka muodostavat komeetan ytimen ympärille silmille näkymättömän kaasukehän. FL Teemu Mäkisen väitöskirja "SWAN Lyman alpha imager cometary hydrogen coma observations" käsittelee komeettojen vetykehiä, jotka heijastavat auringon ultraviolettivaloa. Näitä on kuvattu SOHO-satelliitissa (Solar and Heliospheric Observatory) sijaitsevalla SWAN-laitteella (Solar Wind Anisotropies) vuodesta 1996 lähtien.

Komeetat ja asteroidit muodostavat merkittävimmän pitkän aikavälin uhan ihmiskunnan olemassaololle. Väitöskirjassa esitetty automaattinen komeettojen hakumenetelmä yhdistettynä säännölliseen koko taivaan kartoitukseen on osoittanut, että eräs vuoden 1997 kirkkaimmista komeetoista jäi aikanaan kokonaan löytymättä. Kaiken kaikkiaan joka toinen uusi komeetta vuosina 1996-98 olisi ollut havaittavissa SWAN-laitteen kuvista ennen virallista löytymistään muilla keinoin.

Komeetan mahdollisen törmäyksen estäminen on jo sinänsä nykyisen teknisen tasomme äärirajoilla. Sen lisäksi tietomme komeetoista on vielä puutteellista. Vetykehän havainnoista voidaan johtaa arvio ytimestä haihtuvan veden määrälle. Vedentuoton aikakehitystä seuraamalla puolestaan voidaan arvioida komeetan ytimen kokoa, aktiivisuutta ja toisinaan jopa pyörimistapaa. Sen lisäksi erään komeetan ytimen täydellinen hajoaminen auringon läheisyydessä antoi onnekkaan mahdollisuuden tutkia ytimen sisäistä rakennetta, joka osoittautui luonteeltaan fraktaaliseksi.

Lisätietoja:

Teemu Mäkinen (09) 1929 4647,
teemu.makinen@fmi.fi