Sääennustedata

Ilmatieteen laitoksen avoimiin aineistoihin kuuluu kansallisesti ajettava ensisijaisen säämallin tuottamaa säädataa.

Tällä hetkellä laitoksen ensisijainen säämalli on HIRLAM (High Resolution Limited Area Model).Ilmateteen laitos voi tulevaisuudessa muuttaa operatiivistä mallikonfiguraatiota oman säämallistrategian mukaisesti. Esimerkiksi kansallisesti ajettava ensisijainen malli ja siihen liittyvät parametrit, mallin erotuskyky, ennustepituus ja laskenta-alue voivat muuttua.

Operatiivinen mallikonfiguraatio

HIRLAM säämallia ajetaan neljä kertaa vuorokaudessa (00, 06, 12 ja 18 UTC), joissa jokaisessa ennustepituus on 54h. HIRLAM on ns. rajoitetun aluuen malli, jonka laskenta-alue kattaa koko Euroopan, Pohjois-Atlannin ja osan arktisista alueista. Mallissä käytetty vaakasuuntainen hilaväli on 0.068 astetta, joka vastaa n. 7.5 km. Pystysuunnassa mallissa on 65 tasoa, joista 20 on sijoitettu ilmakehän alimpaan 1000 metriin. HIRLAM mallin laskennassa käyttämä koordinaatisto on käännetty lat-lon hila, jonka avulla varmistetaan, että vaakasuuntainen erotuskyky sekä länsi-itä että etelä-pohjois suuntaan ovat lähes identtiset.

Avoimen datan kuvaus

Avoimen datan rajapinnasta on saatavilla aina tuoreimman säämalliajon dataa. Historia dataa ei rajapinnasta ole saatavilla. Dataa voi pyytää piste-ennusteina tai 2D-kenttinä hilamuodossa. Käyttäjä voi halutessaan pyytää hilamuotoisen datan joko alkuperäiseen käännettyyn lat-lon hilaan tai vastaavasti interpoloituna lat-lon hilaan.

Rajapinnasta saa tärkeimmät mallin pintasääsuureet kuten esimerkiksi 2m-lämpötilan, 2m-suhteellinen kosteuden, ilman paineen merenpinnan tasolla, 10m-tuulen nopeuden, 10m-tuulen suunnan, 10-m vaakasuuntaiset tuulikomponentit, kokonaispilvisyys ja sademäärä. Ilmakehäsuureita jaetaan ns. vakiopainepinnoilla (1000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 100 ja 50 hPa tasot). Painepintasuureista on saatavilla mm. lämpötila, suhteellinenkosteus, kastepistelämpötila, tuulen suunta/nopeus/vaakakomponentit ja geopotentiaalikorkeus. Täydellinen listaus jaettavista säämalliparametreista on saatavissa WFS-kyselyn kautta.