Havaintopalvelut

Säähavainnot muodostavat perustan Ilmatieteen laitoksen palvelu- ja tutkimustoiminnalle. Havaintopalvelut kuuluvat Sää ja turvallisuus tulosalueeseen. Yksikköön kuuluu alla lueteltujen toimintojen lisäksi Jokioisten ilmatieteellinen observatorio.

Yksikön tehtäviä ovat:

 • huolehtia havaintoasemien toiminnan edellytyksistä, asemaverkon kehittämisestä ja havaintohenkilöstön ammatillisesta kouluttamisesta
 • hankkia havaintopalveluja Ilmatieteen laitoksen ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta
 • kehittää jatkuvasti havaintojärjestelmiä ja menetelmiä sekä peruskalibrointitoimintaa
 • kehittää ja ylläpitää säätutkaverkostoa
 • asentaa, ottaa käyttöön ja huoltaa havaintolaitteita
 • vastata havaintotoiminnan mittaus-, tiedonkeruu- ja tietojärjestelmien ylläpidosta sekä kehityksestä
 • havaintojen laadunvarmistus
 • kehittää laadunvarmistus- ja dokumentointijärjestelmiä
 • ylläpitää ilmanlaadun ja radioaktiivisuuden mittausasemia ja vastata niiden laitteista, mittauksista, tiedonsiirrosta sekä tarkistetun tulostiedon toimittamisesta ilmanlaadun tutkimukselle
 • osallistua tutkimussektorin mittausmenetelmien ja -järjestelmien kehitystyöhön
 • tarjota alan asiantuntijapalveluita niin kotimaassa kuin myös kansainvälisissä kehityshankkeissa

Yhteystiedot

Ilmatieteen laitos
Havaintopalvelut

Yksikön päällikkö: Juhana Hyrkkänen
puh. 029 539 3495

Sihteeri: Milla Salminen
puh. 029 539 5701

Säähavaintojen ja säätilastojen pyynnöt Ilmastokeskuksen kautta tai palvelunumerosta 0600 1 0600
(hinta 4,01 €/min + pvm)

Käyntiosoite:
Dynamicum, Erik Palménin aukio 1
00560 HELSINKI

Postiosoite:
PL 503, 00101 HELSINKI

puh. 029 539 1000

faksi 029 539 5703