Tiedotearkisto: 2011

Kesäinen Itämeri tarjoaa puheenaiheita

14.6.2011 12:38

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista ja tiheimmin liikennöidyistä meristä. Itämeri on samalla yksi maailman parhaista vapaa-ajan viettopaikoista.

Kuva: Kirsti Kotro

Kuva: Kirsti Kotro

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista ja tiheimmin liikennöidyistä meristä. Itämeren käyttöön kohdistuvat paineet ovatkin voimakkaasti lisääntymässä. Itämeri on samalla yksi maailman parhaista vapaa-ajan viettopaikoista, jossa liikkuminen turvallisesti vaatii hyviä sää- ja meritietoja.

Itämeri sairastaa ja sillä on monta diagnoosia. Samaan aikaan kun sitä vaivaa useampi hitaasti näännyttävä sairaus kuten meren rehevöityminen ja liikakalastus, on sillä uhkana myös kasvava öljyonnettomuusriski.
”Jotta merentutkimusta ja palveluita voidaan ohjata oikeaan ja kestävään suuntaan, pitää katsoa laaja-alaisesti Itämereen liittyviä mahdollisuuksia, uhkia, heikkouksia ja tarpeita”, toteaa Ilmatieteen laitoksen merentutkimuksen uusi päällikkö Johanna Ikävalko.

Merenhoitosuunnitelma työn alla

Suomen merialueille valmistellaan laajaa merenhoitosuunnitelmaa, joka tähtää Itämeren hyvän tilan saavuttamiseen vuoteen 2020 mennessä Euroopan unionin meristrategiadirektiivin mukaisesti.

”Alustava arviointi meren tilasta on oltava valmiina 15. heinäkuuta 2012. Siihen kuuluu Itämeren tila-arvio, jonka lisäksi analysoidaan ympäristön tilaan kohdistuvia paineita ja vaikutuksia sekä vesien käytön ja meriympäristön tilan huonontumisen aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia. Samaan päivämäärään mennessä on määritettävä merivesiä koskevat ympäristön hyvän tilan ominaispiirteet sekä asetettava kattavat ympäristötavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit”, luettelee Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Hermanni Kaartokallio.

Seurantaohjelmat tulee käynnistää vuoteen 2014 mennessä ja toimenpideohjelmien toteutus viimeistään vuonna 2016. Merenhoitosuunnitelma luo edellytyksiä Itämeren kasvavien käyttöpaineiden hallintaan. Merenhoitosuunnitelman laatimisessa tehdään laajaa asiantuntijatyötä. Mukana ovat ympäristöministeriön ja muiden ministeriöiden lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE), rannikkoon rajoittuvat ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähallitus sekä useat muut tutkimuslaitokset ja viranomaiset.

Vesilläliikkujille uusia varoituksia

Ilmatieteen laitos on ottanut tämän purjehduskauden alussa käyttöön uusia merellisiä varoituksia. Merellä liikkujia ja rannikon asukkaita varoitetaan tänä kesänä ensimmäistä kertaa poikkeuksellisesta aallokosta, vedenkorkeudesta ja helteestä. Aallokkovaroituksien perusteella voi esimerkiksi päätellä Tallinnan liikenteen sujuvuutta. Kaikissa uusissa varoituksissa on kolme vaaratasoa, jotka helpottavat tilanteen vaarallisuuden arviointia.

Tämän lisäksi Ilmatieteen laitos antaa ennakkovaroituksia vaarallisista sääilmiöistä 1-3 vuorokautta ennen uhkaavaa säätilannetta. Uudet ennakkovaroitukset ulottuvat koskemaan ukkospuuskia, merialueiden kovia tuulia, aallonkorkeutta, meriveden poikkeuksellista korkeutta tai alhaisuutta. Näiden veneilijöitä erityisesti koskettavien ennakkovaroitusten lisäksi varoitetaan ennakkoon mm. sateesta, kovasta helteestä sekä maa-alueiden tuulista.

Ilmastonmuutos lisää puuskaisuutta

Itämeren altaalla aallokko voi kohota niin korkeaksi, että se on otettava merenkulussa ja rannikoiden infrastruktuurin suunnittelussa yhä paremmin huomioon. Tähän asti voimakkaimmat laaja-alaiset myrskyt ovat sattuneet eteläisellä Itämerellä, missä havaintojen mukaan keskituulen voimakkuudeksi on mitattu yli 32 m/s ja puuskissa yli 40 m/s.
Ilmastonmuutos lisää vähitellen puuskaisuutta merillä niin kesällä kuin talvellakin.

Luonnollisella vaihtelulla on kuitenkin aina suuri merkitys. Skandinavian suunnalla matalapainetoimintaan liittyvät muutokset ovat tilastollisesti merkittäviä viimeistään vuosisadan loppupuolella. Mallien mukaan sateisuus ja tuulisuus lisääntyvät ja matalapaineiden reitit muuttuvat epäsuotuisammaksi. Muutokset ovat sitä merkittävämpiä, mitä enemmän ilmasto ajan kuluessa lämpenee.

Lisätietoja:

Itämeren tila:
Merentutkimuksen päällikkö Johanna Ikävalko, Ilmatieteen laitos, puh.0400 291 066, johanna.ikavalko@fmi.fi

Meren tila -yksikön päällikkö Heikki Pitkänen, SYKEn merikeskus, puh. 040 582 3182, heikki.pitkanen@ymparisto.fi
Merenhoitosuunnitelma:
Erikoistutkija Hermanni Kaartokallio, SYKEn merikeskus, puh. 050 325 7580, hermanni.kaartokallio@ymparisto.fi
Varoitukset ja Itämeren tuulisuus:
Meteorologi Marja Aarnio-Frisk, puh. (09) 1929 3333, marja.aarnio@fmi.fi
Meriasiantuntija Jouni Vainio, puh. 041 501 5359, jouni.vainio@fmi.fi

Ilmastonmuutos:
Ilmastotutkimus- ja sovellukset ryhmäpäällikkö Hilppa Gregow, puh. (09) 1929 3510, hilppa.gregow@fmi.fi

Lue lisää uusista varoituksista: http://ilmatieteenlaitos.fi/tietoa-varoituksista
Meri sää ja Itämeri: http://ilmatieteenlaitos.fi/merisaa-ja-itameri
Lue lisää merenhoitosuunnitelmasta
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=383272&lan=fi&clan=fi

Lue lisää Itämeren tilasta:
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/itameren_tila/fi_FI/seuranta/