Tietoa varoituksista

Varoitukset lisäävät väestön turvallisuutta. Ilmatieteen laitos seuraa ympäri vuorokauden säätä Suomessa ja maailmalla. Tilanteen mukaan väestöä varoitetaan vaarallista tai haitallisista ilmiöistä.

Varoituskartalla näkyy vaarallisin eri varoituksista

Varoituskartalla näkyy vaaran vakavuus kolmiportaisella väriluokituksella. Kun varoituksia on voimassa useita, ei ole mahdollista saada kaikkia varoituslajeja mahtumaan pieniin maakuntiin tai pieniin merialueisiin. Jos varoituksia on enemmän kuin yksi samalla alueella, on kartassa voimakkaimman varoituksen symboli ja sen vieressä + -merkki. Etusivulla olevassa varoituskartassa on vain väriluokitus ilman symboleja.

Varoitusten väriluokitus:

  • vihreä, kun sää ei aiheuta suurta vaaraa
  • keltainen, kun vaarallinen sää on mahdollinen. Säähän on hyvä kiinnittää huomiota säälle alttiissa toiminnassa. On hyvä myös seurata sään kehittymistä ja välttää riskejä.
  • oranssi, kun sää on vaarallinen. Sää voi aiheuttaa sekä aineellisia vahinkoja että henkilövahinkoja. On syytä välttää sellaisia riskejä, mitä sää voi aiheuttaa. Tilanteessa on hyvä seurata säännöllisesti sään kehittymistä ja viranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita.
  • punainen kuvaa hyvin vaarallista säätä. Sekä aineellisia että henkilövahinkoja on odotettavissa jopa laajalla alueella. Sään sekä vaaratason kehittymistä on syytä seurata jatkuvasti. Lisäksi on seurattava viranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita ja oltava valmiina poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Punaista väriä on varoituskartalla hyvin harvoin.

Kolmiportaisuus kuvaa paremmin ilmiön vaarallisuutta kuin, että varoitus on voimassa tai ei ole voimassa.

Varoitukset koskevat yleensä seuraavaa 24 tuntia ja kertovat siltä ajalta pahimmasta tilanteesta esimerkiksi voimakkaimmasta tuulesta. Näiden lisäksi osasta varoituksia annetaan myös ennakkovaroituksia 2–5 vuorokautta ennen. Ennakkovaroitukset ovat nähtävissä varoitussivulla tekstinä, mutta eivät ole kuvassa.

Varoitusten aluejako

Varoituksissa voidaan nykyään käyttää ns. vapaata aluerajausta eli niitä ei tarvitse antaa maakunnittain. Joissain tuotteissa kuten Yle Radio Suomen ja Radio Vegan ennusteiden yhteydessä käytetään edelleen aina maakuntia. Maakuntaan tulee varoitus voimaan, jos vähintään 20 prosenttia maakunnasta on varoituksessa mukana. Samaa sääntöä käytetään myös kuntien osalta.

Laivaan on kertynyt jäätä meren pärskeistä ja kaikki on kuorrutettu jäällä. Kuvaaja Mika Vuoristo.Kuva: Mika Vuoristo

Varoitusten päivittämisestä

Varoituksia päivitetään vakituisesti kolmen tunnin välein alkaen klo 6 ja jatkuen klo 24 saakka. Tarvittaessa varoituksia voidaan päivittää useamminkin. Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla olevassa varoituskartassa varoitukset ovat ajan tasalla, ja sieltä löytyvät kaikki varoitukset. Muissa välineissä, kuten televisiossa, radiossa ja muilla verkkosivuilla, varoituksista saattaa olla vain osa, ja ne eivät välttämättä ole aina ajan tasalla.

 

4.4.2016

Toimintaohjeita

Ohjeita vaarallisilta sääilmiöiltä suojautumiseen Suomessa