Vuoden 2007 säät

Lämpötilojen osalta oltiin selvästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Vuosi 2007 oli hieman tavanomaista sateisempi.

Lämpötila- ja sademääräkartat 2007

Kuukauden keskilämpötilat vertailuineen

Pylväät kuvaavat vuoden 2007 kuukausikeskilämpötiloja ja ruskea käyrä esittää vertailukauden 1971-2000 keskiarvon.

Kuukauden keskilämpötilan ero keskimääräisestä

Kuukauden keskilämpötilan ero vertailukauden 1971-2000 keskiarvosta kullakin paikkakunnalla.

Lämpöhuiput kuukausittain

Vuorokauden keskilämpötila tilastopohjalla

Vuorokauden keskilämpötila on merkitty vihreällä. Vertailukauden 1971-2000 keskilämpötiloista lasketut tasoitetut arvot ovat 2,5 %, 50% ja 97,5 % esiintymistodennäköisyyden kohdalla. Keskellä oleva lila viiva kuvaa vuorokauden keskilämpötilan 50% -arvoa eli mediaania. Kun vuorokauden keskilämpötila (vihreä) alittaa 2,5 tai ylittää 97,5 todennäköisyysrajan, se tarkoittaa, että kyseisenä päivänä vastaavaa sattuu enintään 3 kertaa 100 vuodessa.

Kuukausisademäärät 2007

Pylväät kuvaavat vuoden 2007 kuukauden sademäärän (mm) ja ruskea käyrä esittää vertailukauden 1971-2000 keskiarvon.

Kuukausisademäärän osuus keskiarvosta

Pylväät kuvaavat vuoden 2007 kuukauden sademäärän osuutta (%) kauden 1971-2000 keskiarvosta.

Sadehuiput kuukausittain

Termisten vuodenaikojen vaihtumiset ja pituudet