Avatut ja avattavat tietoaineistot

Ilmatieteen laitoksen tietoaineistot voidaan jakaa reaaliaikaisiin havaintoihin, aikasarjoihin sekä ennusteisiin.

Ilmatieteen laitoksen aineistoista avattu:

 • sää-, meri- ja ilmastohavaintoja
 • säätutkakuvia ja salamahavaintoja
 • kansallisen sääennuste- ja merimallien tietoja.

Reaaliaikaiset havainnot:

 • Asemakohtaiset havainnot (esim. tuuli-, lämpötila-, kosteus-, ilmanpaine-, sade-, merivedenkorkeus- ja aallokkohavainnot)
 • Säätutkakuvia ja salamoiden paikannustiedot Suomen alueelta

Havaintojen aikasarjat:

 • Ilmastohavainnot vuodesta 1959 (asemakohtaisia päivä- ja kuukausiarvoja)
 • Meriveden korkeushavainnot vuodesta 1971
 • Aaltohavainnot vuodesta 2005

Ennustemallit:

 • Kansallisen säämallin tuorein ennuste, joka sisältää mm. pintasäätietoja tunnin välein 2 vuorokauden ajalle
 • Merimallien (meriveden korkeus, virtaus ja aalto) tuoreimmat ennusteet
 • Ilmastonmuutosskenaariot 30-vuotisjaksoille 2010 - 2039, 2040 -2069 ja 2070-2099 (keskimääräiset lämpötilan ja sateen muutosarvot)

Suomen havaintoasemat

Asemaverkostoomme kuuluu yhteensä noin 400 erityyppistä havaintoasemaa.

Open data manual

Avoimen datan käyttöohjeita tarkemmin englanniksi Open data manual

Avatut aineistot

Ilmatieteen laitoksen tietoaineistoja on avattu koneluettavassa, digitaalisessa muodossa. Aineistoja avataan vaiheittain lisää sitä mukaa, kun aineistot ovat teknisesti valmiita avattaviksi. Avoimen datan palvelusta löytyy myös Liikenneviraston tiesäähavaintoja, Säteilyturvakeskuksen mittauksia sekä kuntien ilmanlaatumittauksia.

 

Aineisto Sisältö lyhyesti Havaintotiheys Lue lisätietoja
Aaltohavainnot Merkitsevä aallonkorkeus ja -suunta sekä meriveden lämpötila ½-1 h välein vuodesta 2005 Aaltohavainnoista
Meriveden korkeushavainnot Meriveden korkeus 1 h välein vuodesta 1971 Meriveden korkeushavainnoista
Säähavainnot Lämpötila, kosteus, tuuli, paine, sade jne. 10 min välein vuodesta 2010 Säähavainnoista
Tiesäähavainnot (Liikennevirasto) Havaintoja tiestön kelistä ja säästä 10-15 min välein vuodesta 2010 Liikenneviraston tuottamista tiesäähavainnoista
Auringon säteilyhavainnot Paistetunnit, UV-säteilyarvo, lyhyt- ja pitkäaaltoinen säteily 1 min välein vuodesta 2012/2013 Auringon säteilystä
Säähavaintojen vuorokausi- ja kuukausiarvot Vuorokauden ja kuukauden keskilämpötila ja sadekertymä sekä lämpötilan ääriarvot asemittain. Lisäksi kuukauden keskilämpötilat ja sadekertymät hilamuotoisina Pääasiassa vuodesta 1959. Helsinki Kaisaniemestä osa havainnoista vuodesta 1844 alkaen ja Sodankylästä vuodesta 1900 alkaen. Säähavaintojen vuorokausi- ja kuukausiarvoista
Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot Lämpötilan, kosteuden, ilmanpaineen, sademäärän ja lumensyvyyden vertailuarvot kausille 1971 - 2000 ja 1981 - 2010 1971-2000 ja 1981-2010 Ilmastollisista vertailukausista
Salamahavainnot Suomen alueella havaitut salamat 5 min välein vuodesta 1998 Salamahavainnoista
Säätutkakuvat Sateen voimakkuus, tutkaheijastuvuustekijä, tuulen säteisnopeus sekä sadekertymät 1,12 ja 24 h 5 min Säätutkista
Sääennustedata RCR HIRLAM Sääennustemallin piste-ennusteita ja hilakenttiä. Sääennustemallin painepintadata hilakenttänä. Tuorein 48 h ennuste 4 krt/vrk Sääennustedatasta
Meriveden korkeusennuste Meriveden korkeusmallin piste-ennuste 13 mareografille Tuorein 48 h ennuste 4 krt/vrk Meriveden korkeusennusteesta
Aaltoennustedata WAM Aaltoennustemallin hilakenttiä Tuorein 48 h ennuste 4 krt/vrk Aaltoennustedatasta
Meren hydrografia- ja virtausennustedata HBM Meren hydrografia- ja virtausmallin hilakenttiä Tuorein 48 h ennuste 2 krt/vrk Meriveden virtausennusteesta
Ilmastonmuutosskenaariot Keskimääräiset lämpötilan ja sademäärän muutosarviot kuudelle kasvihuonekaasujen päästöskenaariolle 19 ilmastomallin keskiarvona 30-vuoden keskiarvot jaksoille 2010-2039, 2040-2069 ja 2070-2099 Ilmastonmuutoksen skenaarioista
Lentosäähavainnot METAR Lentokentillä tehtävät lentosäähavainnot Tuorein havainto 2 kertaa tunnissa METAR-sanomista
Merijääennustedata HELMI Jään konsentraatio, liike ja paksuus hilamuodossa. Tuorein 54 h ennuste 4 krt/vrk HELMI-jäämalli
Mastohavainnot Espoo, Kuopio, Rovaniemi 10min säähavainnot mastoista Mastohavainnoista
Ilmanlaatuhavainnot Saasteiden pitoisuudet ilmassa. Tuntikeskiarvot kerran tunnissa vuoden 2015 alusta Ilmanlaatuhavainnoista
Ulkoisen säteilyn annosnopeus (STUK)

Mitattava suure mikrosievert tunnissa.

10 minuutin välein vuodesta 2010 STUKin tuottamista ulkoisen säteilyn havainnoista lisätietoa STUKin verkkosivuilla.
Ilman radioaktiivisuus (STUK) Mitattava suure mikrobecquerel kuutiometrissä. Havaintotiheys 1-7 vuorokautta. Havaintoja vuodesta 2008. STUKn tuottamista ilman radioaktiivisuushavainnoista lisätietoa STUKin verkkosivuilla.

 

Myöhemmin avattavia aineistoja

Aineistoja avataan vaiheittain sitä mukaa, kun aineistot ovat teknisesti valmiita avattaviksi. Taulukossa olevien aineistojen avaus on suunnitteilla.

 

Avattava aineisto Sisältö lyhyesti Arvio julkaisun ajankohdasta
Säähavaintojen pitkät aikasarjat Lämpötila- ja sadehavaintoja 1900-luvun alkupuolelta muutamilta asemilla 2015-2016
Luotaukset Sääluotaus (lämpötila, kosteus, paine, tuulen suunta ja nopeus) maanpinnalta noin 25 km korkeuteen 2015-2016
Laatutieto havaintoihin Lisätietoa havaintojen laadusta 2015-2016
Havaintoverkkotiedot (EF-theme) Metatiedot havaintoasemista ja niiden mittauksista. 2015-2016
Tutkahavainnot Polaarikoordinaatiston reaaliaikainen raakadata yksittäisiltä tutkilta. Sateen intensiteetit historiadatasta. Dopplernopeudet yksittäisistä tutkista (historiadata). Tunnin ja vuorokauden sadekertymä historiadatasta. 2015-2016
SILAM-malli SILAM-mallin tuloksia (http://silam.fmi.fi) 2015-2016