Meteorologinen tutkimus

Meteorologisessa tutkimuksessa työskentelee noin 40 henkilöä neljässä tutkimusryhmässä, joiden toiminta-alueet ovat säämallit, meteorologiset sovellukset, meteorologinen kaukokartoitus ja polaarialueiden meteorologia. Yksikkö toimii meteorologisena asiantuntija-elimenä erityisesti turvallisuuteen liittyvissä asioissa tiiviissä yhteistyössä Sää- ja Turvallisuus -yksikön Palvelukehityksen kanssa.

Säämallit

Säämalliryhmä pitää yllä alueellista numeerista säänennustusjärjestelmää, ja harjoittaa alaan liittyvää tutkimusta mm. kansainvälisen HIRLAM-konsortion puitteissa. Järjestelmällä voidaan arvioida sään kehitystä Suomessa ja Euroopan alueella noin kaksi vuorokautta eteenpäin. Laskelmia käytetään apuna yleisöennusteissa sekä mm. ilmailua, merenkulkua ja maaliikennettä palvelevissa erityisennusteissa. Tuotettujen numeeristen ennusteiden avulla arvioidaan myös ilman laatua ja ilmansaasteiden leviämistä. Alueellinen järjestelmä täydentää ja tarkentaa kansainvälisesti tuotettuja koko maapallon kattavia laskelmia.

Päällikkö: FT Carl Fortelius, puh. 029 539 4130

Meteorologiset sovellukset

Sovellusryhmä vastaa sääpalvelua tukevien meteorologisten menetelmien, säänennustusjärjestelmien sekä sääilmiöiden ja ennusteiden verifiointimenetelmien kehitys-, tutkimus- ja jatkojalostustyöstä. Ryhmä tukee osaltaan ympäristön tilaan ja monitorointiin liittyvien tutkimussovellusten kehittämistä. Työn aihepiiriin kuuluvat mm. myös uudet telemaattiset palvelut (älyliikenne) sekä tuulienergiaan liittyvät selvitykset ja tutkimus.

Päällikkö: FL Pertti Nurmi, puh. 029 539 3610

Satelliitti- ja tutkasovellukset

Ryhmän tehtävänä ovat meteorologiset kaukokartoitus- ja tutkasovellukset. Eri maanpinta- ja ilmakehäsuureiden (albedo, lumi, sade ja sen olomuoto sekä näkyvyys) estimointia satelliitti- ja tutkamittauksista sekä kamerakuvista tutkitaan. Tavoitteena on hyödyntää ryhmän tuloksia sääpalvelussa sekä ilmastotutkimuksessa. Uutena tutkimuskohteena on lisäksi lumipeitteen satelliittimittausten data-assimilointi säämalleihin yhteistyössä Säämallit-ryhmän kanssa. Kaukokartoituskoulutus ja kansainvälinen toiminta kuuluvat oleellisesti myös ryhmän alaan.

Päällikkö: TkT Terhikki Manninen, puh. 029 539 4159

Polaarialueiden meteorologia ja klimatologia

Polaarialueiden meteorologia ja klimatologia -ryhmä tutkii kylmien olosuhteiden meteorologiaa, jäätä, lunta, meriä ja ilmastoa tavoitteenaan fysikaalisten prosessien, vuorovaikutusmekanismien ja ilmastosysteemin parempi ymmärtäminen sekä menetelmien kehitys sää- ja ilmastomallien käyttöön. Tutkimus perustuu kenttämittauksiin Arktiksella ja Antarktiksella sekä havaintoaineistojen analysointiin ja numeeriseen mallinnukseen.

Päällikkö: Tutkimusprofessori Timo Vihma, puh. 029 539 4173

9.10.2015

Yhteyshenkilö

Yksikön päällikkö:
FT Sami Niemelä, puh. 029 539 4172

 

Tutkimushallinnon suunnittelija:
Heidi Aaltonen, puh. 029 539 5222

 

Sähköpostiosoitteet muotoa:
etunimi.sukunimi@fmi.fi

 

Postiosoite:
Ilmatieteen laitos
Meteorologinen tutkimus
PL 503
00101 Helsinki

Käyntiosoite:
Erik Palménin aukio 1, Helsinki

 

30.9.2016