Sää ja ilmasto

Ryhmä tutkii säähavaintojen ja ilmastomallien avulla nykyisen ilmaston alueellisia piirteitä sekä toteutuneita ja ennakoituja tulevia muutoksia ilmastossa. Soveltavan tutkimuksen aiheina ovat mm. tarpeet varautua nykyilmaston luontaiseen vaihteluun sekä ihmisten aiheuttamiin ilmastonmuutoksiin yhteiskunnan eri aloilla.

Sää ja ilmasto -tutkimusryhmän työ liittyy etenkin seuraaviin aihealueisiin:

  • Suomen ja lähialueiden ilmasto paikallisine piirteineen (nykyinen tilanne sekä tähänastiset ja tulevat muutokset)
  • Ilmastojärjestelmä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä
  • Yhteiskunnallisesti merkittävien sääilmiöiden (mm. rajuilmat, myrskyt) ennustettavuus ja vaikutukset eri aikaskaaloilla ja erilaisissa ympäristöissä (mm. kaupungit, metsät)
  • Uudet menetelmät ilmastonmuutoksen ja ilmastoriskien arvioinnin ja hallinnan tueksi
  • Konsultointi sää- ja ilmastotutkimuksen eri toimialoilla niin kotimaassa kuin kansainvälisesti
  • Ilmastonmuutokseen ja vaihteluihin liittyvä tiedotus
  • Eri yhteiskunnan toimialoja tukeva soveltava sää- ja ilmastotutkimus (mm. maa- ja metsätalous, energia-, rakennus-, liikenne ja terveydenhuoltoalat)
  • Vuodenaikaisennusteiden käytettävyyden seuraaminen

Tutkimustyö tuottaa kansallisille päättäjille sekä kansalaisille tärkeää pohjatietoa yhteiskunnallisesti merkittävistä sääilmiöistä ja niiden vaikutuksista, sekä muuttuvasta ilmastostamme ja sen myötä tarvittavista yhteiskunnallisista toimenpiteistä. Tutkimustyötä tehdään etenkin EUn ja Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa, mutta myös monissa pienemmissä kokonaisuuksissa (mm. ministeriöiden hankkeet). Ryhmä hyödyntää tutkimuksissaan erityisesti ilmastomalleja sekä sää- ja kaukokartoitushavaintoja.

28.1.2014

Yhteystiedot

Ryhmäpäällikkö
tutkija Antti Mäkelä
puh. +358 50 3011 988

Achim Drebs
Kirsti Jylhä
Natalia Korhonen
Matti Kämäräinen
Mikko Laapas
Terhi Laurila
Anna Luomaranta
Taru Olsson
Kimmo Ruosteenoja

Sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi
Faksi: 029 539 3146