Tiedotearkisto: 2001

Ilmastopaneeli IPCC:n yhteenvetoraportti hyväksyttiin

2.10.2001 12:00

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n Lontoossa 24.-29. syyskuuta pitämä yleiskokous hyväksyi yhteenveto-osan aiemmin tänä vuonna valmistuneesta laajasta arviontiraportista Third Assessment Reportista.

IPCC:n tutkimus tuo tietoa ilmastoriskin arvioimiseen, muutoksen rajoittamiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvien keinojen suunnitteluun. Toimenpiteistä päättäminen jää kuitenkin eri tasojen päättäjille. Nyt hyväksytyssä yhteenvetoraportissa kootaan yhteen työn vankimmin perusteltuja tuloksia. Raportissa selvitetään muun muassa mitä tiede antaa pohjaksi arvioitaessa ilmastosopimuksen käsittelemää ilmastojärjestelmään puuttumista, ilmastonmuutosta ja ihmisen osuutta siihen, lisääntyvän kasvihuonekaasujen pitoisuuden vaikutuksista esimerkiksi ruuan tuotantoon sekä millaisia ovat ilmastonmuutoksen torjuntatoimien mahdollisuudet ja kustannukset.

Havainnot osoittavat, että maapallon pinta lämpenee. 1990-luku oli todennäköisesti lämpimin siitä alkaen, kun meteorologiset mittaukset aloitettiin
maailmanlaajuisesti 1800-luvun puolivälissä. Kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat kasvaneet huomattavasti vuoden 1750 jälkeen. Suurin osa viimeisen 50 vuoden aikana tapahtuneesta lämpenemisestä johtuu ihmisen toiminnasta, enimmäkseen fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Maapallon pintalämpötila tulee nousemaan tällä vuosisadalla todennäköisesti nopeammin kuin koskaan aiemmin 10.000 vuoteen. Veden kierto voimistuu, sademäärät keskimäärin kasvavat, mutta myös kesien kuivuus lisääntyy keskileveysasteilla.

Hyviä ja huonoja vaikutuksia
Ilmastonmuutoksella on kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja talouteen. Mitä suurempi muutos on ja mitä nopeammin se tapahtuu sitä ratkaisevampia ovat haitalliset vaikutukset. Kehitysmaat tulevat kärsimään enemmän ilmastonmuutoksesta kuin kehittyneet maat. Keski- ja korkeilla leveysasteilla puiden ja eräiden maanviljelyskasvien tuotantokyky lisääntyy, kun lämpötila nousee vähän. Kasvien tuotantokyky sen sijaan vähenee useimmilla alueilla, jos lämpötila nousee useita asteita.

Päästöjen rajoittamisen kustannukset vaihtelevat eri alueilla ja sektoreilla. On olemassa huomattavia teknologisia ja muita mahdollisuuksia alentaa päästöjen rajoittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tehokas päästökauppa vähentää päästöjen rajoittamisen kustannuksia. Kansalliset toimenpiteet ovat tehokkaimpia, jos ne toteutetaan toimenpidepaketteina. Sopeutumisen avulla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia ja usein myös saavuttaa muita hyötyjä. Sopeutumistoimet täydentävät päästöjen rajoittamista pyrittäessä vähentämään ilmaston muuttumisen riskejä kustannustehokkaasti.

Raporttiin on myös koottu yhteenvetoa merkittävimmistä epävarmuutta aiheuttavista seikoista. Esimerkiksi luonnollisesta ilmaston vaihtelusta, sen luonteesta ja voimakkuudesta tarvitaan lisää tietoa. Heikosti tunnettuja alueita ovat myös ilmassa olevien hiukkasten vaikutus pilvien muodostumiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutus hiilen kiertoon. Ilmaston muuttumisen ja rajoittamistoimien aiheuttamia kustannuksia on vaikea arvioida samoin kuin ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien kytkentöjä.

Näiden ja muiden asioiden selvittämiseksi IPCC jatkaa työtään. Neljännen laajan arviointiraportin aikataulusta keskustellaan seuraavassa IPCC:n yleiskokouksessa ensi huhtikuussa. IPCC myös kehittää ilmastosopimuksen kasvihuonekaasuinventaarioita ja laatii erityisaiheista raportteja, joista ilmastoa ja biodiversiteettiä koskeva selvitys on työn alla.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö, ylitarkastaja Pirkko Heikinheimo, (09) 1991 9692, pirkko.heikinheimo@vyh.fi
Ilmatieteen laitos, tutkimuspäällikkö Raino Heino, (09) 1929 4120, raino.heino@fmi.fi
VTT Energia, tutkimusprofessori Ilkka Savolainen, 040 595 0325, ilkka.savolainen@vtt.fi

Englanninkielinen yhteenveto arviontiraportista Third Assessment Report –arviointiraportista www.ipcc.ch.

Arviointiraportin osaraporttien suomennetut yhteenveto-osat tutkimussivuilla pdf-muodossa.