Tiedotearkisto: 2001

Ilmatieteen laitokseen uusi johtokunta

1.11.2001 12:00

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 10. lokakuuta Ilmatieteen laitoksen uuden johtokunnan toimikaudelle 1.11.2001 - 31.10. 2004.

Johtokuntaan nimitettiin puheenjohtajaksi pelastusylijohtaja Pentti Partanen sisäasiainministeriöstä, varapuheenjohtajaksi apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä jäseniksi pääjohtaja Erkki Jatila Ilmatieteen laitoksesta, hallitusneuvos Satu Nurmi ympäristöministeriöstä, markkinointijohtaja Hannele Orjala Tilastokeskuksesta, professori Hannu Savijärvi Helsingin yliopistosta ja henkilöstön edustajaksi meteorologi Lea Leskinen Ilmatieteen laitoksesta.

Lisätietoja:

tiedottaja Kirsi Seppälä, puhelin (09) 1929 2231