Tiedotearkisto: 2002

Uusi esite ilmanlaadun vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön

23.5.2002 12:00

Ilmanlaadun erilaisista vaikutuksista ja siitä, miten ilmanlaatua Suomessa seurataan, on nyt ilmestynyt uusi esite. "Mitä hengitämme?" -esitteessä kuvataan tärkeimmät ilmansaasteet ja niiden vaikutukset, kerrotaan ilmanlaadun parantamiseksi tehdystä lainsäädännöstä ja muista toimista sekä annetaan tietoa siitä, mitä Suomessa tehdään jos ilmanlaatu heikkenee.

Ilmansaasteet ovat kaasumaisia ja hiukkasmaisia aineita, joita ihmisen toiminnasta joutuu ilmaan. Tärkeimpiä päästölähteitä ovat liikenne, energiantuotanto, teollisuus ja talojen lämmitys. Ilmansaasteilla on suuri merkitys ilmanlaatuun - siihen ilmaan, jota me kaikki päivästä toiseen hengitämme. Vaikka Suomessa ilmanlaatuongelmat ovat vähäisemmät kuin muualla Euroopassa, huonontavat ilmansaasteet meilläkin kaupungeissa ja taajamissa monen suomalaisen elämänlaatua.

Ilmansaasteet voivat aiheuttaa merkittäviäkin terveyshaittoja erityisesti riskiryhmille. Tämän lisäksi ne vaurioittavat luontoa muun muassa happamoittamalla maaperää ja rehevöittämällä vesistöjä. Ilmansaasteet myös murentavat ihmiskunnan kulttuuriperintöä syövyttämällä rakennusten pintamateriaaleja.

Esite sähköisessä muodossa Ilmanlaadun verkkosivuilla.

Esitettä voi tilata Hengitysliitto Heli ry:stä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Tarja Lahtinen, ympäristöministeriö, puhelin (09) 160 39704, tarja.lahtinen@ymparisto.fi
tutkija Jatta Karonen, Ilmatieteen laitos, puhelin (09) 1929 5431 jatta.karonen@fmi.fi
ilmansuojelusuunnittelija Teemu Virtanen, YTV, puhelin (09) 1561 233, teemu.virtanen@ytv.fi
ilmansuojelusihteeri Niina Torvela, Hengitysliitto, puhelin (09) 7527 5108 niina.torvela@hengitysliitto.fi