Tiedotearkisto: 2002

Tampereen ilmanlaatu paranee autojen päästöjen vähetessä

14.11.2002 12:00

Ilmatieteen laitos selvitti Tampereen seudun autoliikenteen ja teollisuuden vaikutuksia alueen ilmanlaatuun. Tampereen seudun typenoksidipitoisuuksiin vaikuttavat ylivoimaisesti eniten autoliikenteen päästöt. Tutkimusalueen typenoksidipäästöjen arvioitiin pienenevän 33 % vuoden 2000 tasosta vuoteen 2020 tultaessa autoliikenteen päästöjen vähetessä. Vaikka päästöt ja pitoisuudet yleisesti vähenevät, uusien liikenneväylien läheisyydessä typen oksidien pitoisuudet näyttäisivät pysyvän ennallaan.

Päiväkodit erityisseurannassa
Tutkimuksessa laskettiin lisäksi Tampereen alueen 114 päiväkodin kohdalle syntyvät typpidioksidipitoisuudet. Suurimmat vuorokausikeskiarvot olivat ohjearvon suuruisia tai hyvin lähellä ohjearvoa, mutta ennustelaskelmissa vuorokausikeskiarvot jäivät selvästi alle ohjearvon. Typpidioksidin tuntiohjearvo ei ylittynyt tarkasteluvuosina yhdenkään päiväkodin kohdalla.

Typpidioksidipitoisuuden terveydellinen vuorokausiohjearvo ylitetään Tampereella tällä hetkellä pääasiassa vilkkaimmilla risteysalueilla. Tuntiohjearvo sen sijaan alittuu lähes koko tutkimusalueella. Ilmatieteen laitoksen ennustelaskelmien mukaan typpidioksidipitoisuuden vuorokausiohjearvo saattaa vuonna 2020 ylittyä joillain alueilla Helsinki-Tampere -moottoritien varrella, mutta tuntiohjearvon ylityksiä ei todennäköisesti esiinny enää lainkaan. Tutkimusalueen korkeimmat typpidioksidipitoisuudet pienenisivät 20 vuodessa noin 15-20 %.

Ohjearvot ylittyneet keskustassa ja risteysalueilla
Korkeimmat pitoisuudet keskittyvät Tampereen keskustan alueelle ja vilkkaimmin liikennöityjen teiden, etenkin Helsinki-Tampere-moottoritien ja Paasikiven-Kekkosentien, sekä vilkkaimpien risteysalueiden läheisyyteen. Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen vaikutus paikallisiin typenoksidipitoisuuksiin on huomattavasti pienempi, koska päästöt vapautuvat ulkoilmaan autojen päästöjä korkeammalta, jolloin ne laimenevat tehokkaasti.

Ennustelaskelmissa Tampereen seudun väestömäärän oletettiin kasvavan 20 vuodessa 50 000 asukkaalla, jotka sijoittuvat lähinnä Vuoreksen ja Kaukajärven uusille asuntoalueille. Alueelliset - Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi - pitoisuudet määriteltiin tutkimuksessa ilman epäpuhtauksien leviämistä kuvaavilla malleilla.

Tutkimuksessa saatiin kattava kuva Tampereen seudun nykyisistä ja tulevista typenoksidipitoisuuksista. Tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää Tampereen seudun ilmanlaadun seurannan suunnittelussa sekä liikenne- ja kaupunkisuunnittelun apuna.

Tutkimusraportti kokonaisuudessa Ilmanlaatu-sivuilla pdf-muodossa

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, ilmanlaadun tutkimus
Tutkimusryhmän päällikkö Harri Pietarila, puh. (09) 1929 5432

Tampereen kaupunki, Ympäristövalvonta
Terveysinsinööri Ari Elsilä, puh. (03) 314 73213