Tiedotearkisto: 2002

Hiukkasohjearvo ylittyi Hyvinkään keskustassa

15.11.2002 12:00

Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan hiukkaspitoisuuksista annettu kansallinen ohjearvo ylittyi Hyvinkään keskustan mittausasemalla. Hiukkaspitoisuudet vaihtelivat 29-167 prosenttiin kansallisesta ohjearvosta. Mittauksia tehtiin syksystä 2001 kevääseen 2002. Hyvinkään kaupungin ympäristötoimisto tilasi Ilmatieteen laitoksesta tutkimuksen kaupunki-ilman laadusta.

Kaupunki-ilman epäpuhtauksista terveydelle haitallisimpia ovat hengitettävät, alle 10 mikrometrin kokoiset hiukkaset ja typen oksidit. Hyvinkäällä liikenteen hiukkaspäästöjä tulee vuodessa noin 29 tonnia ja typen oksidien päästöjä noin 560 tonnia, joista suurin osa, 520 tonnia, Sahanmäen kaasuturbiinilaitoksesta.

Ilmatieteen laitos mittasi hiukkaspitoisuuksia keskustassa pääkadun, Uudenmaankadun, varrella Vanhan kirkon puistossa syksystä 2001 kevääseen 2002. Uudenmaankatua ajaa vuorokaudessa noin 12 500-15 000 autoa. Samassa paikassa havainnoitiin myös säätä ja mitattiin typen oksidien pitoisuuksia.

Liikenne lisää typpioksidipitoisuuksia
Typpidioksidin vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 37-61 prosenttiin ja tuntipitoisuudet 35-49 prosenttiin ohjearvosta. Typen oksidien tuntipitoisuuksiin vaikutti selvästi liikenne. Arkipäivisin esimmäinen pitoisuushuippu on aamuruuhkan aikana ja toinen iltapäivällä kello 14-16. Viikonlopun pitoisuudet ovat iltayön tunteja lukuun ottamatta hieman matalampia ja iltahuippu ajoittuu kello 18:aan.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksissa oli arkisin selvä piikki aamuruuhkan yhteydessä noin kello 7. Viikonloppuisin aamupitoisuudet oli arkipäiviä alhaisemmat, mutta ilta-aikaan jopa hieman korkeammat. Hiukkaspitoisuuksiin vaikuttavat pakokaasujen sisältämien hiukkasten lisäksi uudelleen maanpinnasta ilmaan nousevat suuret ja pienet hiukkaset, joiden määrää säätelevät mm. liikenteen nopeus ja vilkkaus, tuulen nopeus, maan- ja kadunpinnan kosteus sekä sateisuus.

Tutkimus on julkaistu Ilmatieteen laitoksen Ilmanlaatumittaukset Hyvinkäällä -julkaisussa.

Tutkimusraportti luettavissa Ilmanlaatu-sivuilla pdf-muodossa

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, ilmanlaadun tutkimus
Erikoistutkija Raimo Kartastenpää, puhelin (09) 1929 5440, 050 3369 525, raimo.kartastenpaa@fmi.fi

Hyvinkään kaupunki
Ympäristöpäällikkö Minna Sulander, puhelin 0400 610 804