Tiedotearkisto: 2002

Talvi-ilmastomme on leudontunut

21.11.2002 12:00

Ilmatieteen laitos on julkaissut kirjan Tilastoja Suomen ilmastosta 1971-2000 - Climatological Statistics of Finland 1971-2000. Julkaisun tuoreita ilmastollisia vertailuarvoja voidaan soveltaa tieteellisessä tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja talouselämän eri aloilla. Luotettavalle ja päivitetylle ilmastotiedolle on käyttöä myös kouluissa ja oppilaitoksissa.

Virallinen vertailukausi edelleen 1961-1990
Maailman valtiot laativat 1990-luvulla Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n koordinoimana omat ilmastolliset 30-vuoden tilastonsa. WMO:n virallisen vertailukauden 1961-1990 keskiarvoja ja tilastoja käytetään kansainvälisesti edelleen yleisesti. Talvien leudonnuttua 1990-luvulla, kotimainen ja kansainvälinen tarve päivittää Suomen ilmastolliset vertailuarvot kaudelle 1971-2000 oli ilmeinen. Ilmastotilastoja on Suomessa koottu julkaisuiksi 1920-luvun alusta lähtien, yleensä 30 vuoden vertailujaksoina. Nykyään tilastoja on syytä tuottaa 10 vuoden välein, sillä tuore tilasto on tärkeä pohja yksittäisen vuoden, kuukauden tai viikon säätapahtumien tulkinnoille. Myös muissa Euroopan maissa on laskettu kauden 1971-2000 tilastolliset keskiarvot.

Talvi-ilmasto on leudontunut
Tilastojaksojen vertailu vahvisti Suomen talvi-ilmaston leudontuneen. Talvikuukausina, joulu-maaliskuussa, kuukausien keskilämpötilat olivat asteen verran aikaisempaa keskiarvoa korkeampia. Nämä erot ovat tilastollisesti merkitseviä ja selittyvät sillä, että kymmenvuotiskaudella 1991-2000 talvet olivat peräti kolme astetta lämpimämmät kuin kaudella 1961-70. Toisaalta muiden kuukausien, mukaan lukien kesäkuukausien, keskilämpötilat eivät poikenneet merkittävästi kauden 1961-90 arvoista. Vertailukauden 1971-2000 kuukausisademäärät olivat koko maassa hyvin lähellä kauden 1961-90 keskiarvoja. Siten sateisuudessa ei ole havaittavissa tilastollisesti merkitsevää muutosta.

Ilmatieteen laitoksen tilastokirjasta löytyvät vuosien 1971-2000 ilmanpaineen, lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja sademäärän kuukausikeskiarvot, vuorokauden suurimmat sademäärät, lumensyvyys sekä ilmastomuuttujien ääriarvot esiintymisvuosineen. Lisäksi julkaisusta ilmenee sadepäivien ja lämpötilapäivien lukumäärä kuukausittain. Tiedot on kerätty 114 säähavaintoasemalta. Tuulien jakautumat on laskettu 37 ja auringonpaistetuntien kuukausikeskiarvot 20 havaintoaseman tiedoista. Julkaisun lopussa ovat vuosikeskilämpötilan ja vuosisademäärän kartat kaudelta 1971-2000.

Julkaisun myyntihinta on 60 euroa + alv 8 %. Julkaisua myyvät Ilmatieteen laitoksen kirjasto ja ilmastopalvelu.

Tilastokausien 1961-1990 ja 1971-2000 vertailuja ilmastopalvelun verkkosivuilla

Lisätietoja:

Ilmastopalvelu: Jaakko Helminen, puhelin (09) 1929 3500
Meteorologinen tutkimus: Raino Heino, puhelin (09) 1929 4120
Havaintotekniset kysymykset: Pauli Rissanen, puhelin (09) 1929 5760
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ilmatieteenlaitos.fi