Tiedotearkisto: 2003

Mitä on avaruussää?

14.5.2003 12:00

Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimuksen keskeinen tutkimuskohde on maapallon magneettinen lähiympäristö ja siellä vallitseva avaruussää. Avaruussää on terminä suhteellisen uusi, vähän yli kymmenen vuotta, vaikka itse tutkimuskohde on vanha. Laitoksessa on tutkittu avaruussään magneettisia vaikutuksia jo vuodesta 1838, jolloin laitos oli osa Venäjän valtakunnan observatorioiden verkkoa. Geomagneettisesti indusoituvien virtojen eli GIC-virtojen nimellä tunnettuja avaruussään maanpintavaikutuksia on laitoksen ja suomalaisen teollisuuden yhteistyönä tutkittu aktiivisesti 1970-luvun lopulta lähtien.

Kuva: Jouni Jussila

Ilmatieteen laitos on osallistunut kahteen Euroopan avaruusjärjestön ESA:n tilaamaan avaruussääasioiden esiselvitystyöhön viime vuosien aikana. Tällä hetkellä laitos on mukana kolmessa ESA:n rahoittamassa avaruussääaiheisessa pilottiprojektissa, niistä yhdessä päävastuullisena. Ilmatieteen laitos koordinoi EU:n kuudenteen puiteohjelmaan vastikään jätettyä laajaa eurooppalaista avaruussääehdotusta, jossa on mukana yhteensä 18 instituuttia ja yhtiötä. Laitoksen toiminta ESA:n avaruussäätyöryhmässä on myös aktiivista.

Mitä on avaruussää?
"Avaruussää" voidaan määritellä niiksi avaruuden olosuhteiksi, jotka voivat vaikuttaa teknologisten systeemien suorituskykyyn ja luotettavuuteen tai uhata ihmisten hyvinvointia, joko avaruudessa, ilmakehässä tai maan pinnalla. Avaruussäällä tarkoitetaan lähiavaruudessa noin 100 -100 000 kilometrin korkeudessa tapahtuvia Auringon purkausten aiheuttamia muutoksia ja sähkömagneettisia ilmiöitä. Auringosta ulos avaruuteen purkautuvan hiukkastuulen voimakkuus vaihtelee ja siinä esiintyy toisinaan myrskyjä.

Avaruussäähäiriöt
Sähkömagneettisilla ja hiukkasympäristön nopeilla muutoksilla on todettu olevan haittavaikutuksia muun muassa maanpäällisissä johdinjärjestelmissä. Avaruussäämyrskyt ovat haitanneet sähköverkkojen toimintaa ja jopa tuhonneet muuntajia. Haittavaikutuksia esiintyy myös ilmakehässä ja lähiavaruudessa, jolloin satelliitit saattavat vioittua ja radioliikenne maan ja satelliittien välillä häiriintyä. Nykyihminen on riippuvainen teknisten järjestelmien toimivuudesta. Siksi avaruussään tutkiminen ja ennustaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Lue lisää avaruussäästä