Tiedotearkisto: 2004

Pohjois-Suomessa tulivuorenpurkauksesta peräisin oleva tuhkapilvi

3.11.2004 12:00

Islannissa Vatnajökull-jäätikön alla eilen alkanut tulivuorenpurkaus sai aikaan korkean savu-, tuhka- ja höyrypatsaan, joka sisältää hiukkasten lisäksi mm. rikki- ja hiilidioksidia. Patsaasta muodostunut tuhkapilvi on saapunut Pohjois-Suomen alueelle tänään päivällä. Suuria haittavaikutuksia pilvellä ei ole.

Ilmatieteen laitoksen leviämismallissa näkyy ennustettu tilanne 4 vuorokauden kuluttua purkauksen alusta eli suunnilleen perjantai-iltana, mikäli purkaus edelleen jatkuu. Värillisillä alueille on kuvattu purkauksesta peräisin olevat ilmapartikkelit. Ilman mukana on kulkeutunut mahdollisesti myös tuhkaa. (4.11.2004)

Ennusteen mukaan yli kuuden kilometrin korkeudessa oleva tuhkapilvi leviää päivän ja illan aikana itään ja koukkaa yöllä Venäjän kautta Baltian puolelle. Pilvi kiertää Suomessa tällä hetkellä vallitsevaa korkeapainetta myötäpäivään. Voimakkaat ylätuulet kiertävät muodostunutta pilveä Baltiasta edelleen kohti etelää.

Pilven liikkeitä on seurattu leviämismalleilla. Myös lentäjiltä on saatu joitakin havaintoja tuhkapilvestä ainakin Kemin ja Oulun tienoilta. Ilmatieteen laitos välittää lentoliikenteelle tietoa pilven liikkeistä ja seuraa tilannetta, mikäli tulivuorenpurkaus jatkuu. Toistaiseksi tuhkapilvellä ei ole ollut vaikutusta Suomen lentoliikenteeseen.

Tällä hetkellä Suomessa vallitsee poutasää, joten purkauksesta ilmakehään vapautuneet kaasut ja hiukkaset kulkevat tuulen mukana Suomen yli. Koska tuhka kulkee Suomen yli korkealla, sillä ei ole haittavaikutuksia. Muoniossa Pallaksella sijaitsevalla Ilmatieteen laitoksen mittausasemalla ei ole toistaiseksi havaittu purkauksen vaikuttaneen hiukkasten ja kaasujen määrään maanpinnan lähellä.

Suomea on lähestymässä matalapaine, jonka mukana tulee sateita. Mikäli tulivuorenpurkaus jatkuu, ja ilmavirtaukset tuovat hiukkasia Suomeen, sade voi olla lievästi hapanta. Aikaisemmat purkaukset eivät ole aiheuttaneet poikkeuksellisia muutoksia ympäristössä, sillä normaaliin vuotuiseen laskeumaan verrattuna tulivuorien aiheuttamat hapanlaskeumat ovat olleet pieniä. Joidenkin arvioiden mukaan jäätiköt saattavat suodattaa hiukkasia, mikä vaikuttaa mm. ilmaan päässeiden rikkidioksidihiukkasten määrän. Edellisen kerran ilmavirrat toivat tuhkapilven Suomen ylle vuoden 1998 joulukuussa.

Tulivuoren purkautuminen saattaa myös vähentää stratosfäärin otsonia. Odotettavissa on, että otsonikato voimistuu hiukan tulevana keväänä.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos/ilmastopalvelu, puhelin (09) 1929 3510
Ilmatieteen laitos/ viestintä, puhelin (09) 1929 2231 tai (09) 1929 2230