Tiedotearkisto: 2005

EUMETSATin SAF-ohjelma tähtää tulvien parempaan ennustamiseen

26.9.2005 12:00

Tulvat ovat koetelleet jälleen viime aikoina eri puolilla maailmaa. Uusi EUMETSATin Hydrology SAF tähtää tulvien, kuivuuden ja lumiolojen parempaan ennakointiin. Virallisesti Roomassa 15. syyskuuta käyntiin pyörähtänyt ohjelma antaa tärkeätä tietoja päättäjille erilaisten veteen liittyvien uhkien hallinnassa.

Kuva: Eija Vallinheimo

Hydrology SAF, The Hydrology Satellite Application Facility -keskus, joka tuottaa ohjelmistoja, jotka käyttävät hyväkseen satelliittidataa ja muita tietolähteitä. Ohjelman tavoitteena on auttaa tutkijoita, tiedemiehiä ja meteorologeja valvomaan paremmin tulvia, kuivuutta, lumipeitettä ja veden kiertoliikettä maan pinnan ja ilmakehän välillä. Satelliittien avulla saavutetaan yhä laajempi näkökulma tällaisiin tilanteisiin.

Hydrology SAF on yksi EUMETSATin kahdeksasta SAFista, joiden tavoitteena on parantaa satelliittidatan hyväksikäyttöä. Hydrology SAFia vetää Italian meteorologian laitos, Ufficio Generale per la Meteorologia. Koko SAF verkostosta vastaa EUMETSAT, joka hallinnoi ja koordinoi SAFien toimintaa.

Ilmatieteen laitos tuo SAFiin tietoja lumesta
Suomen Ilmatieteen laitos osallistuu Hydrologia SAFin lumipeitettä koskevaan osuuteen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Teknillisen korkeakoulun avaruustekniikan laboratorion sekä Turkkilaisten ja Romanialaisten partnerien kanssa. Turkki ja Romania ovat mukana etenkin vuoristo-olosuhteiden asiantuntijana. Hydro-SAFn lumiosuus tuottaa tietoa lumipeitteen laajuudesta ja tilasta sekä lumen vesiarvosta Euroopan laajuisesti. Näitä tietoja hyödynnetään sekä hydrologisissa sovellutuksissa että ilmastonmuutoksen seurannassa.

Satelliittidataa toivotaan käytettävän uudella tavalla
SAFien yhtenä tavoitteena on rohkaista laajentamaan satelliittidatan käyttöä kehittämällä uusia sovelluksia. Tavoitteena on kehittää tuotteita ja palveluita, joille on paikallisia tarpeita. Tavoitteena on pyrkiä kehittämään mm. tuotteita, joiden avulla voidaan ennakolta varoittaa esimerkiksi vaarallisista tilanteista, kuten tulvaveden nopeasta noususta. EUMETSATin jäsenmaiden alueella on tilastojen mukaan tapahtunut vuosien 1985-2005 aikana 200 tulvaa. SAFin tuloksista hyötyvät etenkin hydrologia, vesitalouden, meteorologian ja yleisen turvallisuuden kanssa työskentelevät laitokset ja yhteisöt. Viisivuotisen kehitysvaiheen aikana SAF-ohjelman on tarkoitus tuottaa tuotteita EUMETSATin jäsenille ja liitännäisjäsenille. Tuotteet koskevat mm. tulvia, lumivyöryjä, maanvyöryjä, jotka ovat syyllisiä suureen osaan ihmisuhreista, jotka aiheutuvat luonnononnettomuuksista. Hydrology SAF tuottaa sadantaan, maaperän kosteuteen ja lumeen liittyviä tuotteita yhdistämällä satelliitti- ja havaintotietoja.

EUMETSAT on Euroopan sääsatelliittijärjestö, joka on hallitusten välinen organisaatio. Siihen kuuluu 18 eurooppalaista jäsenvaltiota (Suomi mukaan lukien) ja 7 liitännäisjäsentä. EUMETSATin tehtävänä on suunnitella ja ylläpitää operatiivisia sääsatelliittijärjestelmiä sekä hyödyntää niistä saatavia meteorologisia aineistoja päivittäiseen käyttöön ja ilmastotutkimuksen tarpeisiin. Järjestön päämaja on Darmstadtissa Saksassa.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Jarkko Koskinen
puh. (09) 1929 4174, 050 337 2902
Erikoistutkija Pirkko Pylkkö
puh. (09) 1929 3624
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi