Tiedotearkisto: 2005

OMI-mittalaitteella entistä tarkempi kuva ilmakehän koostumuksesta

3.11.2005 12:00

NASAn EOS-Aura-satelliitin mukana kulkeva suomalais-hollantilainen OMI-mittalaite on lunastanut paikkansa ilmakehän kemiallisen koostumuksen seurannassa. OMIn avulla Ilmatieteen laitos on saanut viime keväästä lähtien tarkkaa tietoa ilmakehän koostumuksesta ja otsonikerroksen paksuudesta.

Kuva: NASA

- OMI-instrumentti on alusta saakka toiminut suunnitellusti ja sen mittausten laatu on vastannut odotuksia, ryhmäpäällikkö Aapo Tanskanen kertoo. OMI tarjoaa aikaisempaa tarkemman kuvan ilmakehän kaasujen ja aerosolien jakautumista. Tarkempi maantieteellinen resoluutio mahdollistaa mittausten hyödyntämisen myös ilmanlaadun kaukokartoituksessa. Ilmatieteen laitos on OMI-mittaustulosten merkittävin tieteellinen hyödyntäjä Suomessa.

OMI tuottaa monenlaista tietoa ilmakehän kemiallisesta koostumuksesta. OMI-mittauksista määritetään mm. ilmakehän typpi- ja rikkidioksidin sekä aerosolien pitoisuuksia. Joidenkin ainesosien osalta OMI-mittauksista voidaan määrittää myös aineiden pystyjakautuma ilmakehässä. OMI-instrumentin mittaustuloksia julkaistaan sitä mukaa kun niiden oikeellisuus ja tarkkuus on saatu varmistettua vertaamalla niitä muun muassa maanpintamittauksiin ja luotaustuloksiin.

OMI-mittauksista saadaan päivittäin myös maailmanlaajuinen kuva otsonikerroksen tilasta. Saatua tietoa on jaettu julkisesti viime keväästä lähtien. Ilmatieteen laitos käyttää mittaustuloksia erityisesti maanpinnalle saapuvan ultraviolettisäteilyn määrän arviointiin. UV-säteilyn laskentamalli on kehitetty yhteistyössä NASAn kanssa. Ilmatieteen laitos vastaa UV-tuotteen prosessoinnista, arkistoinnista ja jakelusta. Lisäksi Ilmatieteen laitoksen satelliittidatakeskus Sodankylässä vastaanottaa OMI-mittalaitteen dataa Aura-satelliitin lentäessä Euroopan yli. Näistä mittauksista saadaan puolessa tunnissa koko Pohjois-Euroopan kattava tieto otsonikerroksesta ja UV-säteilyn määrästä.

EOS-Aura-satelliitti laukaistiin radalleen heinäkuussa 2004 ja OMI (Ozone Monitoring Instrument) on yksi satelliitin neljästä ilmakehäkemian mittalaitteesta. Ilmatieteen laitos on johtanut suomalaista laiterakennuskonsortiota ja koordinoinut suomalaisyhteistyötä hollantilaisten partnereiden ja NASAn kanssa. Suomesta OMI:n kehittämiseen ja rakentamiseen ovat osallistuneet Patria ja VTT Tietotekniikka. Lisäksi Space Systems Finland on toimittanut mittaustiedon käsittelyohjelmiston maa-asemille. Patrian kehittämä ja rakentama elektroniikkayksikkö ohjaa mittalaitteen toimintaa sekä kerää ja esikäsittelee mittaustiedot. VTT on rakentanut ilmaisinyksiköt, joiden CCD-kennot mittaavat ilmakehästä takaisin avaruuteen sironnutta auringon valoa.


OMI-mittauksista laskettu ultraviolettisäteilyn voimakkuus.

Lue lisää
Otsonimittalaite OMIsta

Lisätietoja:

Aapo Tanskanen, puh. (09) 1929 4156, aapo.tanskanen@fmi.fi
Anssi Mälkki, puh. (09) 1929 4648, anssi.malkki@fmi.fi