Tiedotearkisto: 2006

Satelliittien suojausjärjestelmän ilmakehävaikutuksia tutkittu Suomessa

14.8.2006 12:00

Yhdysvalloissa kehitteillä olevan järjestelmän tarkoituksena on suojella maata kiertäviä satelliittien herkkää elektroniikkaa mm. avaruusmyrskyiltä tai korkealla ilmakehässä tapahtuvilta ydinräjäytyksiltä.

Satelliittien suojelemiseksi suunniteltu järjestelmä häiritsisi radioviestintää. Kuvassa Envisat-satelliitti (Kuva: ESA).

- Tutkimuksessa on tarkasteltu niitä ilmakehään kohdistuvia riskejä, joita tällaisen järjestelmän käyttöönotto aiheuttaisi. Tulokset osoittavat, että radioviestintä ja GPS-satellittinavigonti saattaisivat häiriintyä maailmanlaajuisesti jopa useiksi päiviksi. Käytännössä esimerkiksi lentokoneet ja laivat jäisivät vaille radioyhteyksiä, sillä radioaaltojen normaali heijastuminen ionosfääristä lähettäjältä vastaanottajalle estyisi, Sodankylän geofysiikan observatorion geofyysikko Thomas Ulich toteaa.

- Vaikutukset ilmakehän pienkaasuihin, kuten otsoniin, jäisivät kuitenkin lyhytaikaisiksi. Laskelmien mukaan vaikutukset olisivat suuruusluokaltaan verrattavissa luonnollisten ilmiöiden, kuten aurinkomyrskyjen, aiheuttamiin muutoksiin, Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Pekka Verronen jatkaa. Tärkeä osa tehtyä tutkimusta on Sodankylän geofysiikan observatoriossa ja Ilmatieteen laitoksella kehitetty tietokonemalli, jonka avulla voidaan arvioida yläilmakehässä tapahtuvien epätavallisten ilmiöiden vaikutuksia. Mallia on aikaisemmin käytetty mm. aurinkomyrskyjen aiheuttamien otsonimuutosten määrittämiseen. Tällä kertaa tutkimuskohteena olivat satelliittien suojaukseen tarkoitetun järjestelmän aiheuttamat sivuvaikutukset ilmakehässä.

USA:n ilma- ja puolustusvoimien kehittämässä järjestelmässä on tarkoitus käyttää VLF-radioaaltoja, joiden avulla maata ympäröivät säteilyvyöt tyhjennettäisiin ilmakehään niiden voimistuessa esimerkiksi voimakkaan avaruusmyrskyn takia. Maata ympäröivät säteilyvyöt koostuvat normaalisti varatuista hiukkasista, protoneista ja elektroneista, jotka maan magneettikenttä on vanginnut. Ilmakehään puhalletut hiukkaset päätyvät puhdistuksessa yläilmakehään, jossa niiden aiheuttamat vaikutukset kestävät jopa useita päiviä.

Tutkimusryhmän julkaisu on juuri ilmestynyt kansainvälisen sarjan, Annales Geophysicaen, elokuun numerossa. Tutkijat ehdottavat, että järjestelmän käyttöönottajien tulisi tarkoin harkita, mitä seurauksia säteilyvyöhykkeiden keinotekoisesta puhdistamisesta aiheutuu radio- ja satelliittikommunikaatiolle sekä ilmakehälle.

Ilmatieteen laitoksen Kaukokartoitusyksikön lisäksi tutkimuksessa ovat olleet mukana Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio ja British Antarctic Survey. Tutkimusta on vetänyt Otagon yliopistossa Uudessa-Seelannissa professori Craig Rodger.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, erikoistutkija Pekka Verronen, puh. (09) 1929 4642, pekka.verronen@fmi.fi

Sodankylän geofysiikan observatorio, geofyysikko Esa Turunen,
gsm 040 549 6699, esa.turunen@sgo.fi

Sodankylän geofysiikan observatorio, geofyysikko Thomas Ulich,
puh. (016) 619 842, thomas.ulich@sgo.fi

http://www.egu-media.net/content/view/99/47/