Tiedotearkisto: 2006

WMO on valmis ottamaan ratkaisevan osan kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan

20.11.2006 12:00

Kuva: Eija Vallinheimo

YK:n Nairobin ilmastokouksen tieteen ja teknologian työryhmä (SBSTA) painotti muistiossaan sitä, että WMO:n panos ilmastonmuutosongelmien kohtaamisessa on ensiarvoisen tärkeää. WMO:n pääsihteeri Michel Jarraud korosti, että Maailman meteorologinen järjestö on valmis ottamaan ilmastonmuutos-kysymyksien ratkaisuissa entistä keskeisemmän osan.
"Tämä lisävastuun ottaminen on merkittävä askel eteenpäin taisteltaessa ehkä 2000-luvun haastavinta ympäristöongelmaa vastaan. WMO:n ja sen sisarjärjestöjen sekä kansallisten hydrometeorologisten organisaatioiden piirissä tehtävä havaintotyö, ilmastonmuutosmallitus ja tutkimustyö tulevat olemaan ratkaisevassa asemassa, jotta voisimme paremmin ymmärtää ilmaston muutosten ja vaiheluiden syitä ja siten paremmin torjua ja sopeutua ilmastonmuutokseen", Michel Jarraud korosti.
WMO:n presidentti Alexander Bedritsky painotti, että edistyminen maapallon laajuisten ongelmien ratkaisuissa edellyttää kaikkien maiden ilmatieteellisilta laitoksilta nopeaa ja hyvin koordinoitua kansainvälistä yhteistyötä.
Tieteen ja teknologian työryhmä kiitti WMO:a ja Hallitusten välistä ilmastonmuutospaneelia (IPCC) niiden lausunnoista, joissa luvataan lisäpanostusta viisivuotisohjelmaan, jossa ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset, sopeutuminen ja altistuminen ovat tärkeällä sijalla.
Työryhmä korosti edelleen sellaisten kattavien havaintojärjestelmien tärkeyttä, joiden toiminnallinen ylläpito ja jatkuvuus on varmistettu. Lisäksi kannustettiin kansallisten ilmatieteen laitosten välistä yhteistyötä, joilla voidaan lisätä alueellisten toimintamallien käyttöönottoa.
Nairobin kokouksessa pyydettiin WMO:lta ja sen jäsenmailta sekä WMO:n tukemalta Maapallon ilmastohavainto-ohjelmalta (Global Climate Observing System) vastauksia ja näkemyksiä siitä, miten nämä toimijat voisivat lisätä tietoa nykyisen ja menneen ilmaston vaihteluista ja sen vaikutuksista huomioonottaen havaintoaineistojen puutteet ja katkot. Lisäksi tarvitaan alueellisen ja kansallisen tason tietoa paikallisista olosuhteista ja koulutustarpeista.

COP-12 kokous päättyi Nairobissa, Keniassa 17.11.