Tiedotearkisto: 2007

Strateginen kehittämissuunnitelma Kroatian meteorologian laitokselle

22.10.2007 9:30

Ilmatieteen laitos, VTT ja Impact Consulting Oy ovat laatineet Kroatian hydro-meteorologiselle laitokselle (DHMZ) kehittämissuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on saada Kroatian meteorologiset palvelut vastaamaan maan nykyisiä tarpeita.

Kuva: Tuija Vuorinen

Kehittämissuunnitelman avulla pyritään saamaan DHMZ:n palvelujärjestelmä vastaamaan Kroatian nopeasti kehittyvän yhteiskunnan tarpeita ja lisääntyneen kansainvälistymisen asettamia haasteita. Julkiset palveluorganisaatiot joutuvat EU:hun liittymisen myötä määrittelemään toimintamallinsa uudelleen, jotta se vastaisi vapautuneiden markkinoiden tarpeita. Lisäksi kehitystyötä tulee tehdä markkina-aseman säilyttämiseksi. Kroatian meteorologian laitos DHMZ voi nyt laaditun strategian tuella valmistautua tulevaan palveluiden avautumiseen kilpailulle.

Aiemmissa tutkimuksissa sää- ja kelipalveluiden on osoitettu tuottavan hyötyjä monilla yhteiskunnan aloilla. Näiden palveluiden merkityksen arvioidaan kasvavan ilmastonmuutoksen aiheuttamien ääri-ilmiöiden lisääntymisen myötä. Edistynyt palvelujärjestelmä parantaa varautumista erilaisiin poikkeustilanteisiin ja ääri-ilmiöihin sekä vähentää niiden aiheuttamia vahinkoja.

- Työssä hyödynnettiin Ilmatieteen laitoksen meteorologisen osaamisen lisäksi monipuolista osaamista liikenteen ja logistiikan sekä energiantuotannon ja infrastruktuurin palvelujärjestelmistä. Tämä lähestymistapa osoittautui toimivaksi ja toi työhön poikkitieteellistä lisäarvoa muun muassa palvelutuotannon toimintamallien osalta, kertoo erikoistutkija Raine Hautala VTT:ltä.

Projektin rahoittivat Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) ja VTT. Projekti liittyy laajempaan EVASERVE-tutkimushankkeeseen, jota koordinoi VTT. EVASERVE on tietopalveluiden kehittämisen tueksi tarkoitettu arviointijärjestelmä, joka kattaa palvelun koko arvoverkon ja elinkaaren käyttäjätarpeista vaikutuksiin. http://www.evaserve.fi/.

Raportti pdf-muodossa VTT:n verkkopalvelussa
Strategic Development Plan for the Croatian meteorological and hydrological services

Lue lisää
Kroatian meteorologinen ja hydrologinen palvelu DHMZ