Tiedotearkisto: 2007

Autojen välinen tietoverkko vaihtaa ajantasaista säätietoa

29.10.2007 12:00

Ilmatieteen laitos on mukana Carlink-hankkeessa, jossa kehitetään autojen palvelevaa tietoverkkoa. Kehitteillä olevan järjestelmän avulla autot voivat vastaanottaa tukiasemien kautta reaaliaikaista säätietoa järjestelmän keskusyksiköltä, samalla kun autojen keräämä havaintomateriaali välitetään keskusyksikölle käytettäväksi säätiedon päivityksessä. Autot voivat myös kommunikoida keskenään esimerkiksi varoittamalla vaaratilanteista.

Kuva: Eija Vallinheimo

Ajantasainen tietojenvaihto ajoneuvojen kanssa mahdollistaa esimerkiksi reaaliajassa päivittyvien säätietojen tarjoamisen autoilijoille. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi palvelu, jossa uutta tekniikkaa hyödynnetään liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamisessa.

Ajantasaista säätietoa autoilijoille
Ilmatieteen laitos tuottaa järjestelmään tietoa paikallisesta tiesäästä Ilmatieteen laitoksen tiesäämallin pohjalta. Palvelua tarkennetaan keräämällä mittaustietoja myös liikenteessä olevilta ajoneuvoilta. Samalla ajoneuvot myös vastaanottavat uusimman säätiedon ohittaessaan tukiaseman, jolloin kuljettaja saa mahdollisimman nopeasti tietoa ja varoituksia paikallisista sääoloista.

Älykäs liikenne perustuu langattomien verkkoteknologioiden hyödyntämiseen liikenneinformaation keruussa ja välityksessä. Carlink-hankkeessa teiden varteen pystytettävät tukiasemat tallettavat keskusyksiköltä saadun uusimman aineiston ja välittävät sen edelleen ajoneuvoille. Samalla ohi ajavien ajoneuvojen keräämä tieto esimerkiksi tien lämpötilasta välitetään edelleen keskusyksikölle. Ajoneuvot voivat myös välittää dataa vastaantuleville ajoneuvoille, jolloin tukiasemien katvealueet pienenevät.

Tiesäätietojen välitystä autojen välillä testataan ensi kevään ja kesän aikana Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Kokeilukäytön aikana arvioidaan tietoverkossa liikkuvan tiesäätiedon laatua testimittausten pohjalta. Saatua aineistoa verrataan myös Ilmatieteen laitoksen muuhun vastaavaan havaintoaineistoon.

Carlink on Eureka-ohjelman alainen projekti, jossa on mukana partnereita Suomesta, Espanjasta ja Luxembourgista. Ilmatieteen laitos koordinoi suomalaiskonsortiota.

Suomesta mukana Ilmatieteen laitoksen lisäksi VTT, Mobisoft ja Sunit. Lisäksi Infotripla osallistuu hankkeeseen alihankkijana. Kaksivuotinen hanke on alkanut syyskuussa 2006 ja päättyy syyskuussa 2008.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Timo Sukuvaara, puh. 040 529 4977, timo.sukuvaara@fmi.fi

Älykkään liikenteen päivä 30.10. Dipolissa Espoossa