Tiedotearkisto: 2007

Laivaliikenteen typpipäästöjen ennustetaan kasvavan

17.12.2007 12:00

Kuva: Hannu Manninen

Laivaliikenteen määrä ja sen myötä ilmakehäpäästöt ovat selvässä kasvussa. Päästöjen määrä on ensimmäistä kertaa kartoitettu reaaliaikaisen laivaliikenteen perusteella. Nyt saatu päästöarvio on aiempia arvioita suurempi.

Laivaliikenne on Itämerellä 3-5 prosentin kasvussa. Vaikka laivaliikenne on kaikkein energiatehokkaimpia kuljetusmuotoja, sen päästöt ilmakehään ovat tästä huolimatta nousussa. Laivaliikenteen typpipäästöjen on ennustettu vuonna 2020 ylittävän maalta tulevat typpipäästöt EU:n alueella.

Merentutkimuslaitoksen ja Eestin ympäristöministeriön koordinoimassa ShipNODep-hankkeessa on laadittu ensimmäistä kertaa reaaliaikaisista laivaliikennetiedosta johdettu arvio Itämeren laivaliikenteen ilmakehäpäästöistä. Arvion perusteella päästöt ovat Itämeren alueella noin 370 kt NOx vuodessa, ja siten suuremmat kuin muissa tähänastisissa arvioissa. Päästöt ylittävät Ruotsin ja Tanskan yhteenlasketut typenoksidien ilmakehäpäästöt.

Hankkeen yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on ollut saada sidosryhmien laaja hyväksyntä laivaliikenteen päästölaskentamenetelmälle. Päästölaskennan tuloksien vertailu varustamoilta saatujen tietojen kanssa osoittaakin laivakohtaisten arvioiden olevan pääsääntöisesti lähellä todellisia arvoja.

Päästöjen kehitystä erilaisilla vähennysskenaarioilla on arvioitu vuoteen 2030 asti. Mikäli mitään rajoittavia toimenpiteitä ei tehtäisi, päästöt saavuttaisivat vuoteen 2030 mennessä lähes 1000 kt rajan. Tämä vastaisi noin puolta HELCOMin arviosta Itämereen tulevista typpipäästöistä. Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) suunniteltujen vähennystoimien avulla päästöjen kehitys voidaan saada pysähtymään nykytasolle tai jopa kääntymään lievään laskuun.

Ilmakehän kautta kulkeutuvat typpilaskeuma on yksi merkittävimpiä Itämeren rehevöittäjiä. Ilmakehän kautta tulee 25-30 prosenttia Itämeren typpikuormasta. Toisin kuin maalta kulkeutuva valuma, ilmakehälaskeuman kautta tuleva typpi vaikuttaa suoraan Itämerta rehevöittävästi.

Helsingissä juuri koolla olevassa Policy Forumissa (17.-18.12.) ja erityisesti sen paneelissa keskustellaan saatujen tulosten merkityksestä Itämeren tilaan, sekä mitä ohjauskeinoja tulisi soveltaa laivaliikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Lisätiedot:

Dosentti Ari Karppinen, Ilmatieteen laitos, puh. 040 534 6809
Koordinaattori Tapani Stipa, Merentutkimuslaitos, puh. 040 505 8090
Johtaja Tarmo Pauklin, Eestin ympäristöntutkimuskeskus, puh. +372 50 888 85

ShipNoDeff-sivusto