Tiedotearkisto: 2009

Ilmastonmuutos vaikuttaa arktisten merialueiden tulevaisuuteen

21.1.2009 10:15

Ilmastonmuutos muuttaa arktisten alueiden ilmastoa ja ympäristöä. Näillä muutoksilla on vaikutuksia alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen ja merenkulkuun. Yksi Kanadan hallituksen tärkeimmistä tavoitteista on kehittää pohjoisia ja arktisia alueita.

Kuva: NASA

Ilmatieteen laitoksen mukaan arktisten alueiden ilmasto ja ympäristö ovat muuttumassa nopeasti ilmastonmuutoksen johdosta. Pohjoinen napa-alue, arktika, on viimeisten vuosien aikana muuttunut ilmastollisesti voimakkaammin kuin mikään muu alue maapallolla. Ilman lämpötilan kohoamisen lisäksi ikiroudan lämpötila on kohonnut ja lumipeitteen määrä on pienentynyt. Myös merijään paksuus, peittävyys ja monivuotisen jään osuus ovat pienentyneet. Samaan aikaan myös merijään kiertoliike on nopeutunut ja mannerjäätiköt sulavat entistä nopeammin. Vedessä kelluvat jäähyllyt ovat hävinneet, ja Pohjoisen jäämeren lämpötila on kohonnut.

- Muutokset ovat yhteneviä ilmastomallien arvioiden kanssa. Luonto on siis toteuttanut hyvin tunnollisesti kaikki ne arviot, jotka tutkijayhteisö on tehnyt vuosikymmen aikaisemmin, erikoistutkija Jari Haapala Ilmatieteen laitoksesta toteaa.

Seuraavien vuosikymmenten aikana globaalia ilmaston lämpenemistä tuskin saadaan hidastumaan. On oletettavaa, että muutokset arktikassa jatkuvat samankaltaisina vielä hyvin pitkään.

Muutos lisää laivaliikennettä arktisilla vesillä
Arktisten merialueiden tulevaisuutta pohdittiin Kanadan suurlähetystön ja Ilmatieteen laitoksen järjestämässä seminaarissa 21. tammikuuta. Merijään vähentyminen on ollut suurinta Jäämeren rannikkoalueilla, ja sillä on jo ollut suuria vaikutuksia merenkulkuun ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Erikoistutkija Jari Haapala Ilmatieteen laitokselta muistuttaa, että ilmaston leudontumisesta huolimatta olosuhteet Arktikassa tulevat pysymään äärimmäisen ankarina. Luonnonvarojen turvallinen hyödyntäminen vaatii siis luotettavia meripalveluita ja edistyksellistä tekniikkaa.

Muutokset avaavat myös uusia mahdollisuuksia alueen luonnonvarojen käytölle, mikä tuo myös uusia kaupallisia mahdollisuuksia alueelle. Alueen uuden hyödyntämisen ja kehittämisen myötä myös laivaliikenne arktisilla vesillä kasvaa. Tämä nostaa esiin erilaisia turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Northern Strategy - Kanadan hallituksen pohjoisten alueiden kehittämisohjelma
Pohjoisten ja arktisten alueiden kehittäminen on yksi Kanadan hallituksen prioriteeteista. Syksyllä 2007 pääministeri Stephen Harperin konservatiivihallitus esitteli kattavan, "Northern Strategy" -nimeä kantavan pohjoisten alueiden kehittämisstrategian. Laaja-alainen ohjelma rakentuu seuraavien pääkohtien ympärille:

  • Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys: alueen luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa; pohjoisen infrastruktuurin ja elinolojen kehittäminen.
  • Ympäristönsuojelu: ilmastonmuutokseen sopeutuminen, arktiseen tutkimukseen panostaminen.
  • Pohjoisten alueiden hallinnon kehittäminen: päätöksenteon siirtäminen territoriotasolle, vielä käynnissä olevien itsehallinto- ja maaoikeusneuvottelujen loppuunsaattaminen.
  • Suvereniteetti- ja turvallisuusnäkökulmat: lisääntyvä meriliikenne sekä siihen liittyvät turvallisuus- ja ympäristöhaasteet.
Ohjelman yhteydessä Kanadan hallitus on ilmoittanut mittavista investoinneista arktisille alueille. Suurimpien hankkeiden joukossa ovat mm. arktinen tutkimusasema sekä uuden
kalastussataman rakentaminen Pangnirtungiin, Nunavutiin. Lisäksi Kanada uusii jäämurtajakalustoansa.

Kanadan pohjoisterritoriot muodostavat 40 prosenttia maan pinta-alasta ja noin neljänneksen maapallon arktisista alueista. Kanadan arktisilla alueilla on noin 100 000 asukasta. Useimmat asukkaista kuuluvat alkuperäiskansoihin.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, Erikoistutkija Jari Haapala, puh. (09) 1929 6406, jari.haapala@fimr.fi

Kanadan suurlähetystö, Political Program Manager, Jenni Koistinen, puh. 0400 899 401, jenni.koistinen@international.gc.ca