Tiedotearkisto: 2013

Ammattiliikenteen turvallisuus koostuu monesta palasesta

12.11.2013 8:18

Ammattikuljettajan väsymys ja huonot renkaat voivat olla kohtalokkaita etenkin huonossa talvikelissä, muistuttavat Liikkuva poliisi, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Ilmatieteen laitos ja Rahtarit ry.

Kuva: Tuomas Marttila

Kuva: Tuomas Marttila

Tänä talvena liikenteessä on myös entistä raskaampia rekkoja. Raskaiden ajoneuvojen uudet mitta- ja massamuutokset tulivat voimaan 1.10.2013 alkaen ja ensimmäisen kuukauden aikana uusia massoja oli katsastettu jo noin 2500 ajoneuvolle. Suurin osa korotuksista on ollut muutamia tonneja.

Talvi on haastavaa aikaa raskaille ajoneuvoille

Ankara talvi on aina haastava raskaille ajoneuvoille eivätkä uudet liikenteeseen tulleet 76 tonnin rekat ole mikään poikkeus. Lokakuun alussa voimaan tulleessa raskaiden ajoneuvojen mitta- ja massamuutoksia korottaneessa asetuksessa talviselviytyminen on huomioitu entistä tarkemmin ja liukkaalla tiellä tärkeitä, telikevennyksillä tehtäviä painonsiirtoja on selkeytetty. ”Tutut haasteet pätevät kuitenkin yhtä lailla 60-, 68- tai 76-tonnin yhdistelmillä”, huomauttaa Trafin yksikönpäällikkö Otto Lahti. ”Mutta täytyy myös muistaa, että uusien massojen myötä kuormaa saadaan kuljetettua 10 - 20 % enemmän samalla ajomäärällä, mikä vähentää myös ajoneuvojen määrää talviliikenteessä.”

Myös keskustelu raskaan liikenteen talvirengaspakosta herää tasaisin väliajoin, mutta raskaiden ajoneuvojen talvirenkaan määrittely ja se, mihin akseleihin käyttöpakko pitäisi ulottaa, ei ole helppo kysymys. ”Ehdottomasti tärkeintä kuitenkin on, että alla on hyvät renkaat, jotta kuorma saadaan perille turvallisesti talvellakin”, muistuttaa Lahti: ”Tarjolla on paljon erilaisia renkaita, joiden talviominaisuudet poikkeavat toisistaan talvirenkaan M+S-merkinnästä huolimatta. Talvella kannattaakin kiinnittää erityisen paljon huomiota urasyvyyksiin ja renkaiden käyttötarkoituksiin, esim. tarkistaa, että rengas on suositeltu juuri talviolosuhteisiin."

Ammattikuljettajan työ itsenäistä

"Ammattikuljettajien arki on hyvin erilaista riippuen siitä millaisia kuljetuksia henkilöt tekevät, joten tyypillistä kuljettajan työpäivää ei oikeastaan voi kuvailla", sanoo Rahtarit ry:n järjestöpäällikkö Hanna Seppä. Yhteistä kuljettajille on kuitenkin se, että työtä tehdään itsenäisesti ja mm. ajo- ja lepoaikasäädösten ohjatessa tauotusta. Kuljettajat ruokailevat joko omin eväin autossa tai poikkeavat taukopaikoilla tankkaamaan sekä itsensä että autonsa. Rahtarit ry on pyrkinyt yhteistyökumppaniensa kanssa opastamaan kuljettajia terveellisille elämäntavoille ja asia onkin parantunut huomattavasti viime vuosikymmenen aikana.

Pikatorkuilla vireystason laskua vastaan

Ammattiliikenteen terveysvaatimukset ovat paljon vaativammat kuin yksityisliikenteen. Ammattikuljettajien pitäisikin pitää itsestään erityisen hyvää huolta, sillä työ on hyvin vaativaa koko kropalle ja talvikeleillä vielä monet riskit kumuloituvat. ”Hyvä vireystaso on ammattikuljettajalle erityisen tärkeää ja oman keskittymisen herpaantumiset pitäisi ottaa vakavasti, jottei ns. ratkaisevaa, onnettomuudet mahdollistavaa viivettä tapahtuisi ”, muistuttaa Trafia konsultoiva liikenneturvallisuuslääkäri Mikael Ojala: ”Hyvänä vinkkinä on pitää pieni tauko ja ottaa nopeat, korkeintaan 10 minuutin pikatorkut kesken vuoron. Ne parantavat vireystasoa huimasti. ”

Poliisi valvoo lepoaikarikkomuksia ja muita harmaan talouden ilmenemismuotoja

Liikkuva poliisi on kehittänyt vuoden 2012 alusta lähtien Road policing -toimintaa, minkä tavoitteena on normaalin liikennevalvonnan yhteydessä paljastaa myös muuta kuin liikennerikoksia.

Osa Road policing -toimintaa on kuljetusalalla ilmenevän harmaan talouden torjunta. Valvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Valvonnan kohteena ovat epätervettä kilpailua ruokkivat rikokset, kuten

• Ajopiirturien manipulointi ja asiakirjojen väärennykset
• vero- ym. velvoitteiden laiminlyönnit
• Luvaton liikennöinti ja laiton kabotaasi
• Työsyrjintä ja alipalkkaus
• Liiketoimintakieltoon valvonta

Valvonnan yhteydessä Liikkuva poliisi on paljastanut kymmeniä ajopiirturin manipulointitapauksia ja epäiltyjä veropetoksia. Vuonna 2012 paljastui laittoman kilpailuedun mahdollistavia ajo- ja lepoaikarikkomuksia 7031, ylikuormilla ajoa 3215 ja epäkuntoisilla ajoneuvoilla ajoa 1080 tapausta.
”Lepoaikojen rikkomusten suuri määrä kertoo siitä, että liikenteessä on paljon liikkeellä väsyneitä kuljettaja”, toteaa komisario Anne-Maarit Niemi Liikkuvasta poliisista.

Liukkaat kelit pidentävät jarrutusmatkoja

Ilmatieteen laitos muistuttaa, että talven ensiliukkaat tulevat maan pohjoisosaan tyypillisesti lokakuussa ja etelässäkin paikallisia liukkauksia koetaan jo ennen varsinaisen talven alkamista.
”Talvisään vaihtelu on suurta ja esimerkiksi Helsingissä ensilumen ajankohta voi vaihdella jopa 1-2 kuukautta vuodesta toiseen. Talven pahimpina onnettomuuspäivinä vallitsee usein todellinen lumimyräkkä. Toisaalta paikallinen jäätyminen pimeän vallitessa on yllätyksellinen ja aiheuttaa vaaratilanteen”, toteaa Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Ilkka Juga.

Lumi- ja jää tienpinnalla heikentävät merkittävästi pitoa, tutkimusten mukaan jarrutusmatka jääkalvon peittämällä tiellä voi olla jopa nelinkertainen kuivaan asfalttiin verrattuna. Säätiedotuksia ja varoituksia seuraamalla voi ennakolta varautua kelin huononemiseen ja mahdollisiin ongelmiin liikenteessä.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos:
ylimeteorologi Ilkka Juga, p. 050 373 6195, ilkka.juga(at)fmi.fi

Trafi:
yksikönpäällikkö Otto Lahti, p. 029 5345 259, otto.lahti(at)trafi.fi
viestintäpäällikkö Reetta Salonen, p. 029 534 7051, reetta.salonen(at)trafi.fi

Trafia konsultoivaliikenneturvallisuuslääkäri Mikael Ojala, p. 050 569 5895, mikaelojala(at)welho.com

Rahtarit:
järjestöpäällikkö Hanna Seppä, p. 040 131 2123, rahtarit-lehti(at)rahtarit.fi

Liikkuva poliisi:
komisario Anne-Maarit Niemi, puh. 050 456 3598