Tiedotearkisto: 2009

Pakkasjakso heikentänyt ilmanlaatua

13.1.2009 9:40

Kuva: Eija Vallinheimo

Joulun alla alkanut pitkä pakkasjakso on heikentänyt ilmanlaatua. Joulukuun 18. päivänä ja tammikuun 11. ja 12. päivinä mitatut korkeat typpidioksidipitoisuudet ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Huono ilmanlaatu johtuu siitä, että erityisesti selkeiden pakkasöiden jälkeen tyyninä aamuina maanpinnan lähellä oleva kylmä ilma ei pääse sekoittumaan ja saasteet jäävät leijumaan hengitysilmaan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkasjakso on heikentänyt ilmanlaatua. Erittäin korkeita typpidioksidin lyhytaikaispitoisuuksia mitattiin Helsingissä 18. joulukuuta 2009 ja Oulussa 11. ja 12. tammikuuta 2010. Tällöin typpidioksidin tuntiarvo ylitti 200 mikrogrammaa kuutiossa useiden tuntien ajan näiden kaupunkien keskustoissa. EU:n säännösten mukaan typpidioksidin tuntiarvo saa ylittää 200 µg/m3 kahdeksantoista kertaa koko vuoden aikana. Kunnat ovat tiedottaneet korkeista pitoisuuksista nettisivuillaan. Myös ilmanlaatuportaali tiedottaa koko Suomen ilmanlaadun tilanteesta.

Korkeat ilmansaastepitoisuudet ovat haitallisia erityisesti lapsille, vanhuksille ja sydän- ja hengityselinsairauksista kärsiville.

Ilmanlaadun huononeminen on ollut seurausta vahvan inversiotilanteen muodostumisesta sekä heikoista tuulista. Inversiotilanteessa epäpuhtaudet kerääntyvät lähelle maanpintaa ja heikentävät näin ajoittain ilmanlaatua. Saasteet ovat aiheutuneet pääasiassa liikenteestä, mutta huippupakkasilla myös lämmityksestä aiheutuvat päästöt ovat olleet suuria.

Inversiotilanteet muodostuvat useimmiten talvisin selkeän yön jälkeen. Inversiokerroksessa lämpötila nousee korkeuden mukana. Inversiokerroksessa tuuli on hyvin heikkoa ja ilmakerrosten sekoittumista edistäviä pyörteitä hyvin vähän, jolloin ilman epäpuhtaudet jäävät paikoilleen ja kerääntyvät lähelle maanpintaa huonontaen hengitettävää ilmaa.

Skandinaviassa on vahva korkeapaine. Sääennusteiden mukaan lähipäivinä on enimmäkseen pilvistä. Tuulen heiketessä ilmanlaatu voi kuitenkin jälleen heikentyä niillä selkeämmillä alueilla, jonne inversio pääsee muodostumaan heikkotuulisen yön aikana.

Lisätietoja:

Ilmanlaatua voi seurata reaaliajassa ilmanlaatuportaalissa: www.ilmanlaatu.fi

Ilmanlaadun pitoisuudet: Tutkija Pia Anttila, puh. (09) 1929 5410, pia.anttila@fmi.fi
Ilmanlaatuennusteet: Meteorologi Minna Rantamäki, puh. (09) 1929 2609, minna.rantamaki@fmi.fi

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.