Tiedotearkisto: 2010

Venemessut 2010: Viranomaiset turvana merellä

12.2.2010 12:00

Kuva: Eija Vallinheimo

Helsingin poliisilaitoksen venepoliisi, Ilmatieteen laitos, Suomenlahden merivartiosto, Tulli ja Viestintävirasto osallistuvat myös tänä vuonna VeneBåt10-näyttelyyn yhteisellä osastolla. Viranomaiset korostavat messuilla omaa rooliaan veneilykaudella teemalla Sinun turvanasi merellä. Osastolla esitellään mm. meripelastushelikopterin pintapelastustoimintaa.

Viranomaisista koostuvan osaston tärkeimpänä tavoitteena on tuoda esille vesilläliikkujia koskevaa ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa. Viranomaisten toiminnan tarkoituksena on taata, että merellä liikkuminen on veneilijöille mahdollisimman turvallista.

Poliisi valvoo veneiden rekisteröintiä ja turvavarusteita
Venerekisterin muutos lähestyy loppuaan. Laki vesikulkuneuvorekisteristä tuli voimaan 1.10.2007 ja lain siirtymäajaksi määriteltiin kolme vuotta. Ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröidyn vesikulkuneuvon omistajan on saatettava rekisteritiedot tämän lain mukaiseksi 1.10.2010 mennessä. Ilmoitus on tehtävä rekisteritietojen muutosilmoituksella maistraattiin.

Veneissä tulee olla myös määräysten mukaiset turvavarusteet. Rekisteröidyn vesikulkuneuvon tärkein perusvaruste on pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku jokaiselle vesikulkuneuvossa olijalle. Veneessä tulee olla myös tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen, airo, mela tai ankkuri köysineen sekä hyväksytty käsisammutin, joka on EN 3-standardin mukainen ja on teholuokaltaan 8A 68B. Sammutin vaaditaan, jos vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite, sisäkone tai yli 25 kilowatin perämoottori.

Kevyen polttoöljyn käyttö huviveneissä kiellettyä
Vuodesta 2008 alkaen huviveneisiin ei ole enää saanut tankata kevyttä polttoöljyä. Tulli on tähän asti keskittänyt tarkastuksensa venepolttoaineasemien säiliöihin. Nyt alkaa kolmas purjehduskausi muuttuneen lainsäädännön aikana, joten on Tulli alkaa vähitellen valvoa määräystä myös huviveneiden osalta. Vanhan polttoaineen saa kuitenkin käyttää loppuun.

Rajavartiolaitoksen asema johtavana meripelastusviranomaisena vahvistui vuoden 2010 alusta
Tasavallan Presidentti vahvisti vuoden vaihteessa lain meripelastuslain muuttamisesta. Uudistetussa meripelastuslaissa määritellään nykyistä tarkemmin meripelastustoimi kansainvälisen merenkulkujärjestön toimintamallin mukaisesti. Rajavartiolaitoksen asema johtavana meripelastusviranomaisena täsmentyy lain muutoksen myötä.

Viranomaiset ja muut toimijat ovat vuoden 2010 alusta velvoitettuja osallistumaan meripelastukseen korvauksetta. Valtio maksaa jatkossa korvauksen meripelastustehtävissä turmeltuneista tai hävinneistä työvälineistä, vaatteista ja varusteista myös omatoimisesti pelastustehtäviin osallistuneille yksityishenkilöille.

Suomi liittyy alkuvuodesta 2010 alusta kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman käyttäjäksi. COSPAS-SARSAT on kansainvälinen hätäviestejä välittävä järjestelmä. Järjestelmässä hätäilmoitus- ja paikannustiedot pyritään välittämään tehokkaasti kansainvälisen yhteisön käyttöön, mikä edesauttaa toimimista onnettomuustilanteissa kansainvälisillä merialueilla.

Valtioneuvosto hyväksyi myös eräitä muutoksia meripelastuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen. Vuoden 2010 alusta voimaan tuleva asetus sisältää muun muassa uudet säännökset hätäradioliikenteestä vastaavan henkilön kelpoisuusvaatimuksista ja Rajavartiolaitoksen osallistumisesta perustasoiseen ensihoitopalveluun merellä.

Meriveden korkeusennusteet kehittyvät
Ilmatieteen laitos tekee havaintojen lisäksi myös ennusteita Itämeren vedenkorkeudesta. Meriveden korkeuden suurista vaihteluista varoitetaan tarvittaessa. Meriveden korkeusennusteet ovat parantuneet voimakkaasti viime vuosien aikana. Ennusteessa tarvittavat säätiedot saadaan ilmakehämalleista, jotka on yhdistetty merimalleihin. Tuloksena saadaan ennusteita merivedenkorkeuden muutoksista seuraaville viidelle päivälle. Tällä hetkellä havaintotietoja on saatavissa 13 paikkakunnalta ja ennustepalvelua kehitetään automaattiseksi.

Viestintävirastolta lupa meriradioliikenteeseen
Viestintäviraston tavoitteena on osoittaa radiolaitteiden käyttäjille heidän tarkoituksiinsa mahdollisimman hyvin sopivia ja riittävän häiriöttömiä taajuuksia. Meriradioliikenteen taajuuksilla toimivien radiolähettimien hallussapito ja käyttö on luvanvaraista. Viestintävirasto myöntää aluksen radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön radioluvan, jos aluksen radioaseman hoitajalla on asianmukainen meriradioviestinnän pätevyystodistus. Pätevyystodistuksen saamiseksi on suoritettava asianmukainen pätevyystutkinto. Viestintävirasto järjestää meriradioviestinnän pätevyystutkintoja eri puolilla Suomea.

Pätevyystutkinnon voi suorittaa suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä. Radio- ja telepäätelaitteiden valmistajien, maahantuojien ja myyjien tulee huolehtia siitä, että kuluttajille on tarjolla vain häiriöttömästi toimivia radio- ja telepäätelaitteita, kuten meriradiolaitteita. Viestintäviraston markkinavalvonta pyrkii varmistamaan, että kuluttajille on tarjolla ainoastaan vaatimukset täyttäviä laitteita.

Messuosastolta 2f3. löytyy myös tuore Veneilyturvallisuus 2010-lehti.
Venemessut järjestetään 12. - 21.2.2010 Helsingin Messukeskuksessa, Helsingissä. Messut ovat auki viikonloppuna klo 10 - 18, päätöspäivänä su 21.2. messut sulkeutuvat klo 17. Arkisin messut ovat avoinna klo 11-19.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos:
Meteorologi Marja Aarnio, p. 09 1929 3333, marja.aarnio@fmi.fi

Poliisi:
Helsingin venepoliisi, vanhempi konstaapeli Jukka Grönlund, p. 07 187 70111, jukka.gronlund@poliisi.fi
Helsingin venepoliisin yhteystiedot: venepoliisi.helsinki@poliisi.fi , p. 071 877 4540

Rajavartiolaitos:
Suomenlahden merivartiosto, kaptl Keijo Parhiala, p. 071 872 6902, keijo.parhiala@raja.fi

Tulli:
Tullivalvontapäällikkö Erik Dannbäck, p. 020 492 2055, erik.dannback@tulli.fi

Viestintävirasto:
Tarkastaja Ari Caselius, p. 09 6966 883, 040 510 0374, ari.caselius@ficora.fi (radioluvat, pätevyystutkinnot ja -todistukset)
Radiotarkastusyksikön apulaispäällikkö Kati Heikkinen, p. 09 6966 476, 040 550 7170, kati.heikkinen@ficora.fi (radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus)

Ilmatieteen laitoksen ohjelmaa messuilla:
Halli 3a4
La 13.2. klo 15
Tuuliatlas, bongaa parhaat tuulet: meteorologi Jenni Latikka
Su 14.2. klo 12.30
Veneilijä sää armoilla: meteorologi Jari Tuovinen
Ti 16.2. klo 17
Milloin kari muuttuu luodoksi: merentutkija Antti Kangas
Halli 6 e35
Ke 17.2. klo 15.30
Veneilijä sään armoilla, meteorologi Tuomo Bergman
To 18.2. klo 14.30
Milloin kari muuttuu luodoksi, merentutkija Antti Kangas
La 20.2. klo 14.00
Tuuliatlas, bongaa parhaat tuulet, meteorologi Jenni Latikka

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.