Tiedotearkisto: 2010

Solujen altistaminen suoraan päästöille - uusi avaus ilmansaasteiden haitallisuuden tutkimuksessa

16.2.2010 12:00

Kuva: Eija Vallinheimo

Ilmatieteen laitoksen Kuopion yksikkö on mukana hankkeessa, missä Itä-Suomen yliopistoon Kuopioon rakennetaan uusi tutkimus- ja testauslaitteisto, jonka avulla ilman epäpuhtauksien haitallisuutta voidaan tutkia todellista altistumista vastaavissa olosuhteissa.

Kyseessä on merkittävä uusi avaus ilmansaasteiden terveysvaikutustutkimuksessa. Vastaavanlaisia laitteistoja on vain muutamia maailmassa.

Laitteistossa hengitystien soluja altistetaan suoraan todellisille polttokattiloiden ja moottoreiden päästöille. Tuloksena saadaan tietoa päästöjen vaikutusmekanismeista elimistössä ja siitä, mitkä tekijät päästössä ovat haitallisimpia. Tiedon avulla päästöjen rajoittamistoimet voidaan kohdentaa oikein. Laitteisto vastaa EU:n pyrkimyksiin vähentää eläinkokeita ja lisätä soluilla tehtävää toksikologista testausta.

Olemassa olevan päästöjen tutkimuksen laitteiston kanssa samaan linjastoon rakennetaan kammiot päästöjen ikäännyttämistä ja solujen altistusta varten. Tutkittava päästö laimennetaan ja johdetaan ikäännyttämiskammioon, missä simuloidaan ulkoilmassa tapahtuvaa muutuntaa, ja sen jälkeen solualtistuskammioon, missä päästö johdetaan soluille. Altistetuista soluista tehdään kattavat toksikologiset analyysit. Myös päästöjen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet määritetään tarkasti, jolloin ne voidaan yhdistää soluissa havaittuihin haitallisiin vaikutuksiin.

- Uusi laitteistokokonaisuus rakennetaan päästötekniikan, ympäristöfysiikan ja toksikologian asiantuntemusta edustavien tutkimusryhmien yhteistyönä, kertoo hankkeen johtaja, professori Maija-Riitta Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta. - Palamisperäisten päästöjen terveyshaittojen tutkimukseen tarvitaan uusia menetelmiä, koska käytössä olevissa tutkimusmenetelmissä on puutteita.

Laitteistoa voidaan hyödyntää muun muassa biopolttoaineisiin, nanohiukkasiin ja rakennusten kosteusvaurioihin liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä.

Laitteistolle on myönnetty Itä-Suomen lääninhallituksen kanavoimaa EU:n EAKR-rahoitusta 415 000 euroa. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto tukee hanketta 60 000 eurolla.

Hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja VTT. Hanke on osa Kuopion kampuksella toimivan Bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskus KANTIVAn sekä Kuopion pienhiukkastutkimuskeskuksen Kcar:n toimintaa.

Lisätietoja:

Professori Kari Lehtinen, Ilmatieteen laitos, Kuopion yksikkö, p. 040 867 7844
Erikoissuunnittelija Soile Juuti, Ilmatieteen laitos, Kuopion yksikkö, p. 040 565 1529
Professori Maija-Riitta Hirvonen, inhalaatiotoksikologian laboratorio, Itä-Suomen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 050 352 5160
Professori Jorma Jokiniemi, pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio, Itä-Suomen yliopisto ja VTT, p. 040 505 0668

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.