Tiedotearkisto: 2010

Maailman ilmatieteen päivä 23.3.: Sääpalvelut turvallisuuden ja hyvinvoinnin takeena

22.3.2010 15:00

Sääpalvelut lisäävät ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia kaikissa maailmankolkissa. Turvallisuus ja hyvinvointi on nostettu tämän vuoden Maailman ilmatieteen päivän teemaksi.

Kuva: Tuija Vuorinen

Turvallisuutta parantavilla sääpalveluilla voidaan välttää henkilövahinkoja ja vähentää erilaisista hankalista säistä johtuvia kustannuksia. Yhteiskunnan teknistyminen ja kaupungistuminen sekä kasvaneet logistiikka- ja nopeustarpeet tekevät yhteiskunnasta koko ajan sääherkemmän. Sääolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti yhteiskuntaan ja erityisesti liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

Ilmatieteen laitos kehittää jatkuvasti varoitusjärjestelmäänsä ottamalla käyttöön uusia varoituksia. Viime keväänä otettiin käyttöön ukkosia, voimakkaita tuulia ja runsaita sateita koskevat varoitukset. Ne helpottavat entisestään vaarallisiin säätilanteisiin varautumista ja lisäävät turvallisuutta. Tulevaisuudessa Ilmatieteen laitos varoittaa myös helteistä ja pakkasista.

WMO perustettiin 60 vuotta sitten

Vuosittain 23. maaliskuuta juhlitaan Maailman ilmatieteen päivää. Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) perustamisesta. WMO:n tavoitteena on huolehtia ensisijaisesti siitä, että jäsenvaltioilla on parhaat tekniset ja materiaaliset mahdollisuudet hoitaa viranomaisvelvoitteena oleva sääpalvelu ja siihen liittyvä varoitustoiminta. Tämän toteuttamiseksi WMO edistää säähavaintotietojen ja tuotteiden vapaata vaihtoa jäsenmaiden kesken.

WMO on kehittänyt erilaisia varoitusjärjestelmiä ja valmiustoimia, joiden ansiosta on voitu vähentää luonnonkatastrofeissa menehtyneiden määrää. WMO julkaisi vuonna 1976 huolestumisensa hiilidioksidin kertymisestä ilmakehään. WMO on ollut perustamassa hallitustenvälistä ilmastonmuutospaneelia (IPCC).

WMO on YK:n alainen erityisjärjestö, johon kuuluu 189 jäsenmaata ja aluetta. Suomi on ollut WMO:n jäsen heti sen perustamisvuodesta 1950 lähtien.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitoksen viestintä, puh. (09) 1929 2230, 040 503 5009

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerin Michel Jarraudin tiedonanto Maailman ilmatieteen päivänä 23.3.2010 on osoitteessa: www.wmo.int

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.