Tiedotearkisto: 2010

Suomalainen haluaa näyttää ruskettuneelta

19.4.2010 10:05

Kuva: Eija Vallinheimo

Ilmatieteen laitos, STUK ja Syöpäjärjestöt tiedottavat

Ruskettunut iho on suomalaisten mielestä hyvännäköinen. Näin arvioi lähes kahdeksan kymmenestä vastaajasta Syöpäjärjestöjen Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa. Yhtä moni tietää, ettei ihon ruskettaminen auringossa tai solariumissa ole terveellistä.

- Huolestuttavaa on, että tietämättömimpiä vaikuttavat olevan nuorimmat, sanoo Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Matti Rautalahti.
- Juuri lapsena ja nuorena saadut suuret UV-säteilyannokset altistavat melanoomalle.
Asenteet ovat silti muuttuneet parempaan suuntaan: vuonna 2002 rusketusta piti hyvänäköisenä peräti yhdeksän vastaajaa kymmenestä.
Aurinkoa otetaan vaikka tiedetään UV-säteily aiheuttavan ihosyöpiä ja vanhentavan ihoa: ainakin silloin tällöin aurinkoa ottaa seitsemän suomalaista kymmenestä. Säännöllisesti tai usein ihoaan kertoo ruskettavansa yksi kymmenestä. Eri ikäryhmien välillä on eroja, nuorimmista 15-24 vuotiaista kahdeksan kymmenestä rusketti ihoaan, kun taas kahdessa vanhimpien ryhmässä (50-79 vuotiaat) vain kuusi kymmenestä rusketti ihoaan.
Rusketus saattaa yhä useammin olla purkista: itseruskettavat aineet ovat nuorimmissa ikäryhmissä ja naisten keskuudessa jo varsin suosittuja. Koko väestöstä vain 10% käyttää itseruskettavia aineita, mutta naisista jo yli 20 prosenttia käyttää niitä. Alle 34 vuotiaista naisista itseruskettavia käyttää jo noin 35 prosenttia.
Itseruskettavien aineiden käyttö on nykytietämyksen valossa turvallista. Ruskettava aine on nimeltään dihydroksiasetoni, ja se on eräänlainen sokeri. Se tarttuu ihon sarveiskerrokseen, keratiiniin, ja värjää sen. Tosin kannattaa muistaa että keinorusketus ei suojaa auringolta, vaan iho palaa lähes yhtä helposti kuin ruskettumaton iho.

Avoimella paikalla vain puolet UV-säteilystä tulee suoraan auringosta
Jokainen voi omalla käyttäytymisellään huomattavasti vähentää altistumistaan UV-säteilylle. Avoimella paikalla, kuten vesillä, rannalla tai golfkentällä UV-säteilyn määrä voi yllättää, sillä pilvettömänä päivänä vain noin puolet kokonaissäteilystä tulee suoraan auringosta. Loput saadaan siniseltä taivaalta niin sanottuna hajasäteilynä.
- On hyvä suojautua ainakin jommalta kummalta, suoralta tai hajasäteilyltä. Myös heijastavien pinnat, kuten lumi ja vaalea hiekka on viisasta ottaa huomioon, sillä heijastavat pinnat lisäävät UV-altistusta, Ilmatieteen laitoksen tutkija Tapani Koskela toteaa.

UV-indeksi eli UVI kertoo auringon haitallisen UV-säteilyn määrän yhdellä luvulla. UV-indeksin merkityksen tuntee taloustutkimuksen kyselyn perusteella kuusi suomalaista kymmenestä. Tässä nuorimmilla on parhaat tiedot, 15-24 vuotiaista 75 prosenttia tiesi mitä UV-indeksi tarkoittaa.
Ilmatieteen laitos laatii lyhyen aikavälin UV-ennusteita. Niiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota UV-säteilyn terveysriskeihin. Ihon ja silmien suojautumistarve alkaa, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän. Keskimäärin tämä toteutuu Etelä-Suomessa toukokuun alusta elokuun loppuun ja Pohjois-Suomessa kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Yksittäisenä vuonna kausi voi alkaa jopa kuukautta aiemmin tai päättyä kuukautta myöhemmin.

Suomessa UV-indeksin suurin toistaiseksi mitattu arvo on 6. Tämä lukuarvo saavutetaan Etelä-Suomessa joka vuosi useana päivänä kesä-heinäkuussa. Tällöin Ilmatieteen laitos antaa voimakkaan säteilyn varoituksen. Välimeren maissa keskipäivän UV-indeksi on kesällä 8 - 10. Päiväntasaajan leveysasteilla UV-indeksi voi nousta 12:een, vuoristossa jopa 15:een saakka. Aamuisin ennen klo 10:ä ja iltapäivisin klo 16:n jälkeen UV-säteily ei ole koskaan voimakasta.

Syöpävaarallinen solarium halutaan kieltää nuorilta
Säteilyturvakeskus (STUK) valmistelee sosiaali- ja terveysministeriölle perusteluja solariumin käytön kieltämiseksi alle 18-vuotiailta. Kyseinen 18 vuoden ikäraja on käytössä jo useassa Euroopan maassa.
Laatimassaan muistiossa ministeriölle Säteilyturvakeskus esittää, että laintasoisella säädösmuutoksella kielletään solariumin käyttö alle 18-vuotiailta. Uusi lakiehdotus edellyttäisi henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa, kun laitteita käytetään. STUK antaa esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle huhtikuun loppuun mennessä.
Monissa maissa on havaittu alaikäisten solariumin käytön lisääntyneen. Viime vuonna pohjoismaiset säteilyturvallisuusviranomaiset suosittelivat yhteisessä kannanotossaan solariumien käytön kieltämistä alaikäisiltä.
Solariumien ultraviolettisäteilyn aiheuttama ihosyöpäriski on aiemmin tiedettyä suurempi. Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö IARC on luokitellut solariumlaitteet ihosyöpää aiheuttaviksi. Ihon liiallinen altistaminen UV-säteilylle lapsena ja nuorena lisää todennäköisyyttä sairastua melanoomaan myöhemmällä iällä.
Ihosyöpä yleistyy edelleen
Melanoomatapauksien määrä on lisääntynyt vuonna 2008 noin 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Määrät ovat lisääntyneet koko Syöpärekisterin 50-vuotisen historian ajan. Tämä on seurausta väestön vanhenemisesta ja aikaisemmista elintavoista. Melanooman sairastumisen keski-ikä on 60 vuotta, jolloin ihon aurinkoaltistus on tapahtunut erityisesti 40-50 vuotta sitten.
Yhdeksän kymmenestä melanoomasta olisi ehkäistävissä ihon suojaamisella auringolta.

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Tapani Koskela, Ilmatieteen laitos, puh. (09) 1929 4154, tapani.koskela@fmi.fi
Ylilääkäri Matti Rautalahti, Syöpäjärjestöt, puh. 050 594 1870, matti.rautalahti@cancer.fi
Ylitarkastaja Reijo Visuri, STUK, puh. (09) 759 88 454, reijo.visuri@stuk.fi

UV-indeksin ennusta osoitteesta www.fmi.fi/UVI

Pressmeddelande på svenska

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.