Tiedotearkisto: 2010

Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkaus on heikentynyt

21.4.2010 11:50

Päivitetty 22.4. klo 11.20 / Islannin ilmatieteen laitoksen mukaan Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkaus on heikentynyt ja tuhkapäästöt jäävät enää noin kymmeneen prosenttiin purkauksen voimakkaimpaan vaiheeseen verrattuna.

Ilmatieteen laitoksen ja VAACin (Volcanic Ash Advisory Centre) torstaina 22.4. tekemien leviämisennusteiden mukaan myös ilmakehän tuhkapitoisuudet Euroopassa ovat vähentyneet. Tuhkaa on tällä hetkellä lähinnä Pohjanmeren ympäristössä ja Fennoskandiassa, jossa tuhkapilvi sijaitsee melko kapeassa vyöhykkeessä 2-6 kilometrin korkeudessa. Lähipäivinä ilmavirtaus Islannista kohti Eurooppaa heikkenee ja suuntautuu viikonlopun aikana vähitellen kohti Pohjois-Atlanttia, joten tuhkapitoisuuksien ennustetaan vähitellen vähenevän.

Tuhkapilven kulkua ennustetaan leviämislaskelmilla
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 20.4. päättänyt ottaa käyttöön uudet kansainväliset toimintamallit ja lentoliikennerajoitusohjeet, jotka liittyvät tuhkapilveen. Ohjeet perustuvat Eurocontrolin ja Euroopan Komission kehittämään kolmiportaiseen luokitteluun, jonka perusteella päätetään lentoliikennerajoituksista tai niiden poistamisesta. Finavia toteuttaa ilmatilaan ja lentoasemiin kohdistuvia rajoituksia tämän mukaisesti.

Ilmatieteen laitos tuottaa edelleen omalla laskentamallillaan lisätietoja ja tekee havaintoja. Ilmatieteen laitoksen tuhkaennusteita käytetään lisätietojen antamisessa lentäjille. Kun Ilmatieteen laitoksen mallit tai havainnot osoittavat, että tuhkaa voi olla ilmassa, Ilmatieteen laitos lähettää varoitussanoman lentoliikenteelle.

Tuhkapilven liikkumista ennustetaan sää- ja leviämismalleilla. Tuhkapilven ennusteeseen vaikuttavat tuhkapäästön korkeus ja voimakkuus sekä käytettävät säämallit ja säätilanne. Muutokset voivat olla nopeitakin, ja eri mallit voivat antaa erilaisia leviämialueita. Ennusteen epävarmuus kasvaa myös ennusteen pituuden kasvaessa.

Tulivuorenpurkauksesta ei edelleenkään haittaa terveydelle
Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuasemilla ei ole mitattu poikkeavia rikki- tai hiukkaspitoisuuksia. Tuhkapilvestä ei siis ole haittaa terveydelle Suomessa.
Ilmatieteen laitos korostaa, että Islannin tulivuorenpurkauksesta ilmakehään päässeet hiukkaset ja rikkidioksidi eivät tällä hetkellä vaikuta maanpinnan läheisyydessä olevan hengitysilman laatuun Suomessa. Jos terveysvaaraa ilmenisi, Ilmatieteen laitos reagoisi asiaan välittömästi ja yhdessä muiden viranomaisten kanssa varoittaisi asiasta.

Lue lisää
Ilmanlaatuportaali
Finavian tiedotteet lentorajoituksista
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteet
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin tiedotteet

Lisätietoa englanniksi
Icelandic Meteorological Office: Ash clouds and flash floods

Lisätiedot
Sää- ja leviämistiedot: palveleva meteorologi 24 h/vrk numerossa 0600 1 0600 (3,95 e/min + pvm)

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.