Tiedotearkisto: 2010

UV-laitteiden vertailukampanja alkoi Jokioisissa

25.5.2010 12:00

Kuva: Tapani Koskela

Auringon ultraviolettisäteilyä mittaavien laitteiden vertailukampanja alkoi 25. toukokuuta Ilmatieteen laitoksen Jokioisten observatoriossa. Vertailun tavoitteena on valvoa UV-säteilymittausten laatua.

Tietoa UV-säteilystä saadaan sekä satelliittimittauksiin perustuvien mallilaskelmien että suorien maanpintamittausten avulla. QASUME-nimisessä EU-projektissa on luotu vertailumittalaite, jonka kehittämistyössä Jokioisten Brewer-spektroradiometri toimi aikaisemmin yhtenä kuudesta vertailulaitteesta.
Nykyään QASUME-instrumentti sijaitsee Euroopan UV-kalibrointikeskuksessa Sveitsin Davosissa, ja se vierailee säännöllisesti auringon UV-säteilyn mittauspaikoilla. Laitteiden vertailulla voidaan varmistaa UV-säteilyvalvonnan laatu. Ilmatieteen laitos mittaa auringon UV-säteilyä kuudella paikkakunnalla eri puolella Suomea. Mittaustuloksia saadaan kesäkaudella Utöstä, Helsingistä, Jokioisista, Jyväskylästä, Sotkamosta ja Sodankylästä. Tällä kertaa vertailuun osallistuu Suomesta kolme mittalaitetta Sodankylästä ja kolme Jokioisilta.

UV-indeksi kertoo milloin on tarpeen suojautua auringolta
Suomessa Ilmatieteen laitos laatii lyhyen aikavälin UV-ennusteita. Niiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota UV-säteilyn terveysriskeihin. UV-indeksi eli UVI ilmoittaa auringon haitallisen UV-säteilyn määrän yhdellä luvulla. Suojautumistarve alkaa indeksin saavuttaessa arvon 3. Suomessa UV-säteilyn vuotuiset maksimiarvot havaitaan kesä-heinäkuussa, jolloin UV-indeksi saavuttaa Etelä-Suomessa maksimiarvon 5-6 ja Pohjois-Suomessa arvon 4-5. Voimakkaan säteilyn tiedotuksen Ilmatieteen laitos antaa kun UVI saavuttaa arvon 6. YK:n suositusten mukaista UV-indeksiä käytetään ympäri maapalloa samalla tavalla.
Omalla käyttäytymisellään ihminen voi huomattavasti vaikuttaa saamaansa UV-altistukseen. Parhaiten iho suojataan vaatetuksella ja hakeutumalla varjoon keskipäivän tuntien auringolta.

Jokioinen kiinnostaa kansainvälisesti
Jokioisten observatoriossa vierailee huomenna vieraita Perun ilmatieteen laitoksesta. Ilmatieteen laitoksella on käynnissä yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on parantaa Perun ilmatieteen laitoksen meteorologista osaamista ja havaintotekniikkaa. Hanke kestää kolme vuotta ja sen kokonaisbudjetti on noin 500 000 euroa. Hankkeeseen osallistuu Ilmatieteen laitokselta asiantuntijoita eri puolilta taloa. Asiantuntijat tekevät alueelle lyhyitä matkoja, joiden aikana vahvistetaan alueella olevaa osaamista. Vastaavasti perulaisia asiantuntijoita kurssitetaan Suomessa, ja he pääsevät tutustumaan Ilmatieteen laitoksen havaintotoimintaan.

Lisätietoja:

UV-säteilyennuste ja -havainnot
Tietoa UV-säteilystä

UV-säteily: Vanhempi tutkija Tapani Koskela, p. 050 584 9054, tapani.koskela@fmi.fi
Peru-hanke: Mats Wiljander, p. (09) 1929 3200, mats.wiljander@fmi.fi

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.